Sucha Wola 4

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Tu mamy akurat kamienny krzyż, który jest położony w okolicy skrzyżowania, w miejscu gdzie droga prowadzi na cmentarz suchowolski.

Lokalizacja: 50.12566, 23.01288

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka swobody danej dnia 3 maja RB 1848 roku

Opis:

Krzyż jest pęknięty, z boku znajduje się druga podstawa, być może została tutaj przyniesiona. Jest to klasyczny przykład krzyża pańszczyźnianego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 3

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest około 300 metrów w linii prostej na skraju lasu i pól.

Lokalizacja: 50.12355, 23.01969

Opis:

Figura nie ma inskrypcji, krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie zlepiony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 2

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest na samym początku, tuż przy drodze asfaltowej.

Lokalizacja: 50.1222, 23.02309

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

dnia 20 marca roku 1904

Opis:

Płytko ryte litery z czasem uległy zniekształceniu, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zalesie 3

Miejsce: w Zalesiu wjeżdżamy w drogę, która prowadzi w kierunku Suchej Woli, jedziemy 1100 metrów i skręcamy w drogę polną, jedziemy około 950 metrów i tam pod drzewami znajdziemy kapliczkę.

Lokalizacja: 50.13718, 22.99165

Opis:

Pierwotnie stała tu figura zwieńczona rzeźbą Maryi, jednakże ktoś wpadł na pomysł, by ją zabudować i zrobić kapliczkę. W ten sposób zabetonowano postument do wysokości rzeźby.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zalesie 2

Miejsce: na początku Zalesia od strony Oleszyc, wjeżdżamy w drogę polną na prawo i jedziemy 640 metrów, tam znajdziemy zieloną kępę drzew, a w niej figura.

Lokalizacja: 50.15707, 22.98865

Opis:

Brak inskrypcji, krzyżyk wieńczący jest uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zalesie 1

Miejsce: figura stoi na przeciw domu nr 39 w Zalesiu.

Lokalizacja: 50.15069, 22.98701

Opis:

Krzyżyk jest uszkodzony ale prowizorycznie sklejony betonem. Figura stoi na posesji prywatnej, zamalowana, dlatego nie można odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 4

Miejsce: figura stoi obok domu nr 104 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.16423, 22.95266

Opis:

Pierwotnie raczej postument zwieńczony był kamiennym krzyżykiem, potem po jego uszkodzeniu wmontowano krzyży z metalowych rurek. Inskrypcje zamalowane. Dolna część postumentu jest częściowo zabetonowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 3

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 134 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.15629, 22.95293

Opis:

Figura jest uszkodzona, dodano drewniany krzyżyk za zniszczony kamienny. Dodatkowym elementem ozdobnym jest płaskorzeźba modlącej się postaci we wnęce na postumencie, zapewne jest to Maryja. Na dolnej kondygnacji postumentu inskrypcja, zapewne jest tam tylko data.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 2

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 144 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.155, 22.9537

Opis:

Figura zamalowana, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji. Na dolnej kondygnacji tablica i inskrypcyjna w mało spotykanym kształcie, podobnym do księgi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Oleszyce Stare 3

Miejsce: figura stoi przy drodze głównej (Oleszyce – Jarosław), po lewej stronie 250 metrów od skrzyżowania, gdzie jest wlot drogi do Starego Sioła.

Lokalizacja: 50.13862, 22.96213

Opis:

Figura uszkodzona i zamalowana, co utrudnia odczytanie inskrypcji. Krzyżyk prowizorycznie zlepiony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Oleszyce Stare 2

Miejsce: figura stoi na przysiółku Zabiała 180 metrów przed kościołem.

Lokalizacja: 50.18993, 22.98009

Opis:

Figura uszkodzona, krzyżyk zastąpiony betonową imitacją, gęsty płotek uniemożliwia dostęp do inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Oleszyce Stare 1

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 178 w Oleszycach Starych.

Lokalizacja: 50.17047, 22.98907

Opis:

Figura zamalowana wieloma warstwami farby, najstarsze stwardniały, co uniemożliwia odsłonięcie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami