grzegorz kuźniewicz, kamieniarz, artysta, stare brusno, lwów