Nowości, plan działań w terenie i rozwoju strony

Z biegiem czasu nowe elementy strony będą uzupełniane. Są to między innymi zakładki: warsztaty, sygnatury i bank wzorów. Cały czas dokładane są nowe informacje w zakładce historia, rozpoznacie je po czerwonym hasztagu # Pod tajemniczą literką P# ukrywa się „pańszczyzna”.

Trwa poszukiwanie nowych materiałów, dzięki którym uda się opracować sylwetki kamieniarzy, zarówno tych, którzy kiedyś zajmowali się tym rzemiosłem jak i tych, którzy obecnie się zajmują tą sztuką. Uzupełnimy inwentaryzację „przydrożnych” o kilkadziesiąt obiektów. Powoli też przeprowadzany jest proces rozpoznawczy odnośnie cmentarzy z kamieniarką bruśnieńską. Do tego pojawią się kolekcje i eksponaty! I na koniec, kamienne krzyże pojawią się na TikToku.