Artykuły

Materiał w Radio Via:

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/kamienny-krzyz-niemy-swiadek-historii

Materiał w Radio Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/kamieniarka-brusnienska

Materiał w Radio Rzeszów:

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/brusnienska-kamieniarka-z-powiatu-jaroslawskiego

Artykuł na stronie wnp.pl

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/podkarpackie-zinwentaryzowano-ponad-900-kamiennych-krzyzy-i-figur-brusnienskich,128996.html

 

Materiał w TVP Rzeszów z 15 lutego 2020 do zobaczenia TUTAJ.Teleexpress Extra wydanie 13.02.2020 także pokazał ten materiał.

 

https://horyniec.info/kamienne-krzyze-brusnienskie-w-mediach/

https://horyniec.info/grzegorz-ciecka-po-raz-drugi-otrzymuje-stypendium-tworcze-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/

Materiał na stronie zlubaczowa.pl

Kamienne krzyże pozostały po dawnych mieszkańcach. Grzegorz Ciećka opowiada o kamieniarce bruśnieńskiej – artykuł w gazecie i portalu: plus.nowiny24.pl

Wyszukuje i opisuje kamienne krzyże ze wschodnich krańców Podkarpacia. Dzięki pasji Grzegorza Ciećki, opisanych jest już 900 obiektów artykuł w gazecie i portalu: plus.nowiny24.pl

 

Kamienne krzyże bruśnieńskie zasługują na stanie się światowym dziedzictwem kultury

Przeszłość i przyszłość kamieniarki bruśnieńskiej

https://ziemialubaczowska24.pl/2017/12/zydowscy-kamieniarze-lubaczowscy/

TUTAJ ciekawy artykuł opisującym kamieniarkę bruśnieńską pod tytułem „Szlakiem kamiennych rzeźb”.