Szlak kamiennych krzyży

Na obecną chwilę istnieje już wirtualny szlak, gdzie szczególnymi elementami są kamienne krzyże, będące znakami orientacyjnymi. Trasa zamyka się na razie na terenie powiatu lubaczowskiego. 1 stycznia 2021 roku, mapa zostanie uzupełniona o kamienne krzyże z sąsiednich powiatów. Obecna robocza nazwa szlaku „Droga Matki” możliwe, że ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie też idea i sposób znakowania szlaku.