Dachnów 3

Miejsce: krzyż stoi przy drodze naprzeciw domu nr 181.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.20829, 23.09237

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Fundator Joan Jurczyszyn swojej żonie Mari postawił krzyż ten

Opis:

Krzyż z płaskorzeźbą ukrzyżowanego, w ludowej formie, na ramionach skróty IC XC i tytuł na górnym. Ostatnie elementy inskrypcji trudno odczytać, być może to data. Z inskrypcji możemy wnioskować, że gospodarz mieszkający nieopodal wystawił ten krzyż na pamiątkę, być może zmarłej swojej żonie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 1

Miejsce: jadąc do Dachnowa z Futorów, po lewej stronie będziemy mieć las, gdy się skończy i zobaczymy po jednej stronie drewniany krzyż a po drugiej kapliczkę, nieopodal pod drzewem znajdziemy tę figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.19751, 23.08498

Inskrypcja: język ukraiński

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
1914

Opis:

Na obecną chwilę pierwotną figurę ktoś zamienił na inną, zamieniając pozyskaną wyrzuconą z cmentarza. Stąd ktoś, kto przeczyta inskrypcję: „Tu odpoczywa…” może odnieść błędne wrażenie, że w tym miejscu została pochowana osoba wymieniona na tablicy inskrypcyjnej.

Opis pierwotnej figury:

Figura jest uszkodzona. Ma na sobie dużo inskrypcji, także na kołnierzu postumentu. Są tam też napisy, które zostały potem dorobione, są też krzyżyki. Przedstawione wyżej formuły są na figurze w skrótowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 8

Miejsce: figura stoi przy drodze w polach, 1800 metrów od Dachnowa w kierunku Cieszanowa.

Lokalizacja: 50.22508, 23.11617

Opis:

Figura nie ma inskrypcji. Możliwe, że wcześniej stała tutaj starsza, ale została rozbita, jej kawałki leżą obok, postawił ją Onufry Żuk przed I Wojną.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 7

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji nieopodal cerkwi, przy domu nr 87A.

Lokalizacja: 50.20529, 23.11031

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Mychajło Żuk na pamiątkę powrotu z wojny światowej
1926

Opis:

Figura była przewrócona, miała połamany krzyżyk wieńczący, ale został prowizorycznie pospinany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 6

Miejsce: szukamy w Dachnowie cerkwi, jedziemy za nią drogą 100 metrów i tam po prawej stronie drogi znajdziemy figurę.

Lokalizacja: 50.20543, 23.10693

Opis:

Brak inskrypcji. Jest to jedna z niewielu figur przydrożnych zwieńczona krzyżem prawosławnym.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 5

Miejsce: krzyż stoi w polach, aby tam dojechać, trzeba dostać się na zachodni kraniec wioski. Tam jedziemy 400 metrów na północ i na skrzyżowaniu dróg polnych znajdziemy ten krzyż.

Lokalizacja: 50.2133, 23.08766

Opis:

Krzyż ma inskrypcję, ale zamalowaną. Miejscowi zamontowali krzyżowi daszek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 4

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 211 w Dachnowie.

Lokalizacja: 50.2078, 23.08958

Opis:

Figura jest zamalowana i uszkodzona, dlatego nie można odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 2

Miejsce: krzyż stoi na końcu wioski, koło kapliczki, przy drodze w kierunku Futorów.

Lokalizacja: 50.20543, 23.09753

Inskrypcja: język ukraiński

Opis:

Jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Inskrypcję ma zamalowaną. Elementami charakterystycznymi są narzędzia męki pańskiej na ramionach, a z tyłu hostia.

TUTAJ album ze zdjęciami