Bobrówka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.042, 22.86081

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Fundator Iwan … syn … R. 1911”

Inskrypcja jest zamalowana i nie ma możliwości odczytać nazwiska fundatora. Data umieszczona jest na podstawie. Cokół zwieńczony jest kamienną figurą modlącej się postaci, zapewne Maryi (obecnie pomalowana farbą).

TUTAJ album ze zdjęciami