Bihale 10

Miejsce: figura znajduje się przy drodze głównej, w przysiółku Glinki, nieopodal posesji pod adresem Bihale 94.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.06265, 23.0288

Opis:

Obiekt jest co roku zamalowywany świeżą farbą i nie widać, czy ma jakąś inskrypcję.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 9

Miejsce: na końcu Bihali od strony Łukawca, mamy drogę leśno-polną, która prowadzi do rzeki Lubaczówka, jedziemy nią 800 metrów, tam nad Lubaczówką stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.08671, 23.04787

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono roku 1904

Teofil Swystowycz

Opis:

To jeden z niewielu kamiennych krzyży, który stoi nad rzeką. Krzyż ozdobiony jest gwiazdką na górnym ramieniu i Tytułem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 8

Miejsce: figura stoi przy drodze obok przystanku autobusowego w Soplach.

Lokalizacja: 50.0815, 23.04952

Opis:

Obok postawiono pamiątkowy kamień. Figura jest zamalowana, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 7

Miejsce: figura stoi na przysiółku Sople, 120 metrów od głównego skrzyżowania.

Lokalizacja: 50.08039, 23.04961

Inskrypcja: język polski

Pamiątka powrotu z niewoli carskiej
Ucieczko Grzesznych Módl się na nami
Antoni Sopel dnia 4 kwiecień 1931

Opis:

Figura zwieńczona jest rzeźbą Maryi, która obudowana jest kapliczką. Środkowy tekst jest oryginalny wyryty w kamieniu, natomiast fundator i data oraz powód wystawienia jest na przykręconych tabliczkach

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 6

Miejsce: figura stoi w centrum przysiółka Sople, na skrzyżowaniu.

Lokalizacja: 50.08107, 23.04793

Inskrypcja: język polski

Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze Zmiłuj się nad nami
1934
Pamiątka roku jubileuszowego 1900
Na większą chwałę Bożą
Jan Pytuk
Fundator I/VI

Opis:

Na postumencie usadowiona jest rzeźba Chrystusa błogosławiącego, zabudowana kapliczką. Jest to jeden z niewielu obiektów postawionych z okazji Roku Jubileuszowego, pozostałe znaleźć możemy na ziemi narolskiej. Nazwisko fundatora może brzmieć inaczej, gdyż niektóre litery są przerysowane.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 5

Miejsce: 500 metrów za przysiółkiem Sople w kierunku Bihali skręcamy w drogę na prawo, tam 200 metrów dalej stoi przy drodze ta figura.

Lokalizacja: 50.08116, 23.03748

Opis:

Inskrypcja zamalowana, figura byłą rozbita i prowizorycznie sklejona betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 4

Miejsce: obiekt stoi przy drodze obok przystanku autobusowego, około 500 metrów przed przysiółkiem Sople.

Lokalizacja: 50.08031, 23.03966

Opis:

Postument jest typowy dla krzyży żeliwnych, tutaj zapewne oryginalny uległ zniszczeniu i zamontowano nowy z metalowych rurek. Są inskrypcje, ale zamalowane.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 3

Miejsce: figura stoi 330 metrów od skrzyżowania dróg za cerkwią w Bihalach na polach, po lewej stronie.

Lokalizacja: 50.07354, 23.02911

Inskrypcja: język polski

……

Fundator Jakub Barandowski 1910

Opis:

Krzyżyk wieńczący nie jest oryginalny, ten rozbity leży z tyłu, zapewne został dorobiony, albo wzięty np z cmentarza. Na górnej tablicy inskrypcyjnej jest coś napisane, ale trudno to odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 2

Miejsce: figura stoi około 120 metrów od cerkwi w Bihalach w kierunku na wschód.

Lokalizacja: 50.07173, 23.02656

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka nadanej wolności od pańszczyzny
dnia 3 maja
1848 roku

Opis:

To rekonstytucja inskrypcji, bowiem jest ona pisana skrótami i jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 1

Miejsce: figura stoi nieopodal skrzyżowania za Nową Groblą, za rzeką Lubaczówką, gdzie mamy wyloty w kierunku Korzenicy i Bihali.

Lokalizacja: 50.07328, 23.00553

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Postawił Mechajeł i Pelagja Mesztal 1887

Opis:

Figura jest uszkodzona, jej elementy leżą obok, ktoś wbetonował metalowy krzyż w postument.

TUTAJ album ze zdjęciami