Hrebenne 10

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30616, 23.54387

Duży i masywny kamienny krzyż, na ramionach ozdobiony wypukło kutymi kwiatkami. Na środku prosta ludowa forma ukrzyżowanego Chrystusa. Brak inskrypcji. Na szczycie belki krzyża titulus pisany cyrylicą. Wskazuje to na fundatora, który był grekokatolikiem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 8

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28385, 23.58218

Możliwe, że jest inskrypcja, ale zamalowana i zasłonięta kapliczką. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, prowizoryczne sklejony betonem. Ozdobiony jest na szczycie belki wklęsłą gwiazdką. Cokół częściowo jest wbetonowany w podstawę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28372, 23.57802

Prawdopodobnie nie ma inskrypcji, krzyż jest szczelnie zamalowany farbą olejną. Krzyżyk wieńczący cokół był zapewne złamany i zamocowany bez dolnej części belki krzyża. Krzyżyk ozdobiony jest na ramionach gwiazdkami, na środku płaskorzeźba ukrzyżowanego Chrystusa w prostej ludowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28079, 23.58815

Brak inskrypcji. Zajdziemy za to kilka niedbale wyrytych krzyżyków na cokole. Niekoniecznie musi to być efekt wandalizmu, co jakiegoś zwyczaju oznaczania zmarłych. Cokół zwieńczony jest rzadko spotykanym w tym rejonie krzyżem prawosławnym. Jest on uszkodzony, ale został prowizorycznie naprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27885, 23.58464

Inskrypcja w języku ukraińskim: „Pamiątka wolności z roku 1848 miesiąca maja 3”.
Litery po miesiącu są niewyraźne, najprawdopodobniej chodzi o maj 3 i możliwe, że ostatnie litery to dzień. Jest to pamiątka związana ze zniesieniem pańszczyzny, ale najprawdopodobniej postawiona na kolejną późniejszą rocznicę tego wydarzenia. Na środkowej belce krzyża, na szczycie, zamiast klasycznego titulusa, mamy inny skrót pisany literami staro-cerkiewno-słowiańskimi. Na krzyżu znajduje się też ciekała w prostej ludowej formie płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2765, 23.57724

Inskrypcja: „Święty krzyż postawił Karol Alfabicki Roku 1896”

Kamienny krzyżyk wieńczący, którego elementy leżą obok podstawy, uległ zniszczeniu. Został zastąpiony betonowym odlewem krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26772, 23.57314

Pierwotnie stał tutaj krzyż z 1898 roku, po którym został tylko element cokołu. Na nim ktoś postanowił umieścić inny kamienny krzyż (możliwe, że pozyskany z cmentarza, gdzie ktoś pozbył się starego nagrobka). Na górnej tablicy inskrypcyjnej została wykuta nisza na figurkę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Hrebenne 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27046, 23.56561

Krzyż znajduje się na prywatnej posesji, nieopodal granicy z Siedliskami. Znajduje się na nim tylko data „1875”. Ten typ krzyża jest pierwotnym, czy najstarszym wzorem, gdzie kamieniarze zaczęli tworzyć płaskorzeźby ukrzyżowanego Chrystusa. Charakteryzuje się on maksymalnie prostą ludową formą. Na górnym ramieniu mamy titulus napisany cyrylicą, co wskazuje na to, że fundator był grekokatolikiem.

TUTAJ album ze zdjęciami