Narol Wieś 1

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji po prawej stronie drogi w Narolu wsi, jadąc od Narola, przy budynku nr 52.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.36962, 23.31733

Opis:

Inskrypcja zamalowana. Jest to wzór figury, który występuje głównie w okolicy Narola.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 7

Miejsce: Obok domu nr 93 w Narolu-Wsi znajdziemy drogę, która prowadzi w pola. Podążamy nią 500 metrów. Po prawej stronie będzie mały las, w nim znajdziemy ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.37649, 23.31189

Inskrypcja: język polski

Na tem Mieiscu spaloł się 8 letni chłopak Antoni Wróbel 1908 r

Opis:

To jeden z niewielu kamiennych krzyży, na którym znajdziemy dokładny opis historii, która spowodowała, że rodzice dziecka, które przypadkiem podczas zabawy przy ognisku zapaliło się i w wyniku poparzeń zmarło. Przykład ten pokazuje, że wiele tego typu pamiątek stawiano w miejscach, gdzie wydarzyły się jakieś tragedie życiowe.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 6

Miejsce: krzyż stoi na prywatnej posesji obok domu nr 16 Narol-Wieś

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36507, 23.32259

Opis:

Krzyż stoi za ogrodzeniem, na prywatnej posesji. Jest zamalowany, stąd nie można odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 5

Miejsce: jadząc od strony Paar, od ostrego zakrętu przed Narolem Wsią, odmierzamy 550 metrów jadąc w stronę wsi. Tam po lewej stronie, przy drodze, na prywatnej posesji (nr domu 139) znajdziemy ten obiekt.

Znajdziesz go klikając na współrzędne:

50.37495, 23.3014

Opis:

Jest to żeliwny odlew krzyża, na kamiennym cokole i schodkowej podstawie. Nie ma inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 4

Miejsce: ten żeliwny krzyż na kamiennym postumencie stoi przy domu nr 100 w Narolu Wsi

Lokalizacja: 50.37249, 23.30751

Opis:

Nie wiadomo, czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest zamalowana. Stoi na prywatnej posesji. To klasyczny przykład odlewu żeliwnego, który zapewne został zakupiony oddzielnie, a kamieniarze bruśnieńscy dorobili do niego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 3

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji, po lewej stronie drogi, 1200 metrów od ostrego zakrętu, jaki znajduje się jadąc do Narola Wsi od Paar.

Lokalizacja: 50.37234, 23.30922

Inskrypcja: język polski

Bogu czynść chwała a fundator Sobesteian Pościgacz Roku 1883

Opis:

Inskrypcja z błędami, czy też pisana fonetycznie. To przykład odmiany figury, której wzór występuje głównie na ziemi narolskiej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 2

Miejsce: figura stoi na zakręcie po lewej stronie drogi, jadąc od Narola, około kilometra od drogi głównej.

Lokalizacja: 50.36541, 23.3219

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Bogu
Postawił Michał i Katarzyna …

Opis:

Figura jest uszkodzona i prowizorycznie naprawiona. Częściowe wbetonowanie postumentu sprawiło, że zniknął element inskrypcji. Krzyżyk wieńczący jest zastępczy, kawałki oryginalnego leżą z tyłu.

TUTAJ album ze zdjęciami