Mołodycz 11

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.16522, 22.82819

Niedaleko za cmentarzem w Mołodyczu znajduje się miejsce, gdzie pochowany został powstaniec styczniowy. Urządzono tutaj mały cmentarzyk. Obok niego znajdują się dwie kamienne figury bruśnieńskie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Żurawce 11

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.38714, 23.52445

Jest to cmentarz choleryczny wsi Żurawce. Pochówki były tutaj na pewno w połowie XIX wieku, następnie chowano tutaj ludzi, którzy zmarli podczas I wojny światowej na cholerę. Świadczą o tym trzy kamienne krzyże z tych okresów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 16

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3627, 23.32346

W Narolu przy ulicy Armii Krajowej (okolica domu nr 72) znajduje się mały sosnowy las na piaskowym pagórze. Tutaj był pierwszy narolski kościół. Dziś pozostały po nim tylko dwa stare kamienne krzyże (pod ziemią są w okolicy elementy podstaw). Jeden z nim posiada inskrypcję:

„Waleczny Michał Bohuszewicz 1830”.

Dzięki informacjom pozyskanym od pana prof Henryka Gmiterka z metryki zgonów parafii narolskiej w archiwum lwowskim możemy poznać tożsamość pochowanej osoby:

Michał Bohuszewicz, mandatariusz dominium narolskiego, zmarł 12 XII 1830 r. w wieku 54 lat i został pochowany dwa dni później. Ceremonię prowadził administrator narolski ks. Jan Tsapjak.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 15

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35668, 23.32266

Złamany kamienny krzyż znajduje się w lesie niedaleko ulicy Armii Krajowej, w części Narola nazywanej Zagrody. W lesie tym znaleźć można piaskowe pagórki, zapewne ziemia była tutaj nieurodzajna, dlatego wybrano to miejsce na cmentarz choleryczny i jak wspomina też Henryk Wolańczyk, nieopodal było cmentarzysko dla zwierząt. Inskrypcja na froncie:

„Tu spoczywa S. Paminci Ałgustyn Lizakowski, kturen umar na cholere R 1830 dnia 13go lipca. Prosi o pozdrowienie anielski.”

Z tyłu krzyża znajduje się mało czytelny napis, który został wykonany w 1914 roku przez stacjonujących w okolicy żołnierzy z armii Austro-Węgier. To dlatego, że były tutaj pochówki żołnierskie z okresu I wojny. Według relacji H. Wolańczyka, miało się znajdywać tutaj więcej krzyży, ale po II wojnie zostały stąd zabrane.

(aktualizacja opisu 28.11.2022)

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 12

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14346, 23.15037

W Lisich Jamach, obok ronda, jest piaskowy pagórek, na którym urządzone zostało cmentarzysko. Istnieje możliwość, że chowano tu już zmarłych w okresie najazdów tatarskich. Najbardziej prawdopodobne jest to, że byli tutaj chowani ludzie zmarli na zarazę. Znajdziemy tutaj jeden cały krzyż i drugi w kawałkach z 1875 roku, informujący o rodzinie (lub jednej osobie) Kuzyków, która tam spoczywa. Drugi krzyż, ma dość wyraźną inskrypcję, ale trudno ją jednoznacznie odczytać. Powinien być starszy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09505, 23.18202

Na skrzyżowaniu dróg w Krowicy Lasowej usytuowany jest kopiec, na nim rośnie bardzo stara lipa. Prawdopodobnie jest to teren małego cmentarzyska. Jest ogrodzony siatką, obok są też metalowe krzyże. Wyróżnia się jeden kamienny krzyż. Ma inskrypcję, jest niewyraźna i trudno ją odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cewków 9

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.20082, 22.88047

Na małym cmentarzu, z czasów I wojny światowej, w Miłkowie (obecnie teren Cewkowa, gmina Stary Dzików), znajdziemy jeden kamienny krzyż. Cmentarz powstał po to, by chować tam ludzi, umierających na zarazę. Miał inskrypcję, niestety w większości uległa zniszczeniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 18

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26334, 23.26948

Najszybciej dojechać do niego można jadąc od Nowego Brusna, wjeżdżając w drogę powiatową (obecnie w bardzo złym stanie), w kierunku Łówczy. Jedziemy około 2150 metrów. Po lewej stronie drogi będziemy mieć leśną drogę, którą jedziemy około 2300 metrów. Tam znajdziemy skrzyżowanie dróg i z asfaltowej musimy wjechać w gruntową na lewo. Wybieramy odnogę odbiegającą na lewo i jedziemy ok. 280 metrów. Tam powinniśmy trafić na duży pagór, na jego czole znajdziemy cmentarzysko.

Podczas I wojny światowej, na peryferiach Chotylubia urządzono lokalny cmentarzyk choleryczny. Po działaniach wojennych w okolicy w 1915 roku, pojawiła się zaraza cholery i zmarłych starano się chować z dala od wsi. Jedyny trwały krzyż na tym cmentarzyku postawiła rodzina Zadwornych. Jeszcze niedawno były tu spróchniałe drewniane krzyże, ale czas spowodował, że uległy naturalnemu zniszczeniu. Wokół krzyża były kamienne słupki, które odgradzały mogiłę od innych, był tutaj na pewno płotek. Poniżej polska inskrypcja z krzyża:

„Tu spoczywa Franciszek Zadworny, prz. l. 66 1915 P. O. A.”

TUTAJ album ze zdjęciami