Nowa Grobla 12

Miejsce: w przysiółku Hamernia, gdzie jest kopalnia piasku, gdy wjedziemy przez tory kolejowe, wjeżdżamy w pierwsze rozwidlenie dróg na lewo, jedziemy 550 metrów, tam po prawej stronie na skrzyżowaniu stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.07329, 22.9724

Opis:

Figura nie ma inskrypcji, jeżeli była, to na górnej części postumentu, który jest obłupany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 11

Miejsce: w Nowej Grobli jedziemy w kierunku byłego PGRu, przejeżdżając przez tory kolejowe jedziemy drogą z płyt betonowych przez pola aż do jej samego końca. Przed amboną myśliwską będziemy mieć skrzyżowanie, kierujemy się w stronę rzeki Lubaczówka i idziemy około 650 metrów, tam nieopodal brzegu rzeki stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.08036, 22.95169

Opis:

Figura uszkodzona, bez inskrypcji, ciekawym jej elementem jest miejsce na medalion, czy też obrazek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 10

Miejsce: za rozwidleniem dróg za rzeką Lubaczówka, gdzie droga biegnie w kierunku Korzenicy, jedziemy około 1750 metrów i po prawej stronie będziemy mieć drogę w las, jedziemy nią 340 metrów i skręcamy w las w prawo niecałe 100 metrów. Tam przy leśnej drodze stoi figura.

Lokalizacja: 50.06977, 22.9835

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
R. 1932
Roman Anna i Ksenia Wolański

Opis:

Krzyżyk jest pęknięty. Podstawa schodkowa schowana w ziemi, postument ma nowszą nieklasyczną formę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 9

Miejsce: jest to zakręt, który ma kąt prosty na drodze leśnej nieopodal nieistniejącego przysiółka Onyszki.

Lokalizacja: 50.09477, 22.96643

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
…..
Miesiąca listopada
Postawił krzyż Boży
Wasyl Kewało
Roku 1903

Opis:

Ze względu na niedbale ryte litery trudno jest odczytać niektóre wyrazy. Figura jest porozbijana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 5

Miejsce: jadąc w stronę byłego PGRu w Nowej Grobli, gdy miniemy tory kolejowe, przejeżdżamy około 500 metrów i tam na rozwidleniu dróg po prawej stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.08798, 22.98453

Opis:

Krzyżyk wieńczący uszkodzony, pierwotnie figura stała w innym miejscu głębiej w polach, ale została przeniesiona. Inskrypcji brak.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 8

Miejsce: Figura stoi w lesie miedzy Nową Groblą a Suchą Wolą. Wyjeżdżając z Nowej Grobli w Kierunku Suchej Woli około 1450 metrów, po lewej stronie znajdziemy drogę leśną, należy nią jechać około 1800 metrów i na skrzyżowaniu skręcić w lewo. Jedziemy około 1500 m starym asfaltem i na zakręcie po prawej stronie znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.10103, 22.9702

Inskrypcja: język ukraiński

Opis:

Inskrypcja w języku ukraińskim, ale wielokrotnie poprawiana, trudno odczytać ten zlepek liter, możliwe, ze na początku jest formuła modlitewna zaczynająca się od słów „Zbaw Panie lud Twój”. Krzyżyk uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 7

Miejsce: Figura stoi w lesie miedzy Nową Groblą a Suchą Wolą. Wyjeżdżając z Nowej Grobli w Kierunku Suchej Woli około 1450 metrów, po lewej stronie znajdziemy drogę leśną, należy nią jechać około 1800 metrów i na skrzyżowaniu skręcić w lewo. Jedziemy około 600 m starym asfaltem i za zakrętem po prawej stronie znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.10454, 22.97969

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono w roku 1936

Opis:

Figura ma uszkodzony krzyżyk, trudno znaleźć jego kawałki w okolicy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 6

Miejsce: figura stoi nieopodal starego koryta rzeki Lubaczówki. Jedziemy drogą w kierunku Korzenicy, za ostatnimi zabudowaniami wsi jedziemy 370 metrów za rzekę. Tam jest droga w prawo na łąki. Jedziemy około 550 metrów i skręcamy w drogę na prawo jadąc 200 metrów, jesteśmy na dużej łące a po lewej stronie nieopodal mamy pagórek ze starymi lipami, tam stoi figura.

Lokalizacja: 50.08083, 22.997

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Fedorij Hopko 2 października roku 1909

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, połączony prowizorycznie drutem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 4

Miejsce: figura stoi przy polach, tuż za torami kolejowymi w okolicy byłego PGRu.

Lokalizacja: 50.08562, 22.99

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Inskrypcja jest bardzo słabo widoczna, można po niektórych wyrazach domyślić się, że jest tam klasyczna formuła modlitewna. Krzyżyk wieńczący uszkodzony, prowizorycznie sklejony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 3

Miejsce: figura stoi około 640 metrów od torów kolejowych, po lewej stronie, przy drodze którą jedzie się do wioski.

Lokalizacja: 50.0845, 22.99899

Opis:

Według lokalnych podań, stała tutaj kamienna figura, ale została rozbita. Jeden z mieszkańców przywiózł z okolicznego cmentarza krzyżyk i doprawił do postumentu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 2

Miejsce: figura stoi nieopodal gospodarstwa nr 53 w Nowej Grobli.

Lokalizacja: 50.08396, 23.01358

Inskrypcja: język polski

Fundator Stach Czernysz 1906

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, doprawiony do niego jest metalowy wizerunek Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowa Grobla 1

Miejsce: figura stoi naprzeciw domu nr 40 w Nowej Grobli.

Lokalizacja: 50.08451, 23.01533

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawił Stanisław Tworko dnia 16 maja 1906

Opis:

Figura poobijana, zamalowana grubą warstwą farby, co utrudnia ocenę zniszczeń.

TUTAJ album ze zdjęciami