Mosty Małe 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30934, 23.56974

Figura zamalowana, możliwe, że jest inskrypcja. W górnej części cokołu znajduje się wnęka z płaskorzeźbą postaci modlącej się. Krzyżyk wieńczący ozdobiony gwiazdką w okręgu na szczycie belki krzyża. Obiekt silnie zerodowany, odpadły elementy cokołu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Mosty Małe 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31092, 23.5676

Krzyż stoi przy dzwonnicy w Mostach Małych. Przytwierdzona jest do niego kapliczka, co utrudnia dostanie się do miejsca, gdzie mogłaby być inskrypcja. Jest to wzór krzyża, który pochodzi z okolicy 1860 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Mosty Małe 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31182, 23.56613

Obiekt na prywatnej posesji, zamalowany farbą, ma inskrypcję, ale nie można jej odczytać. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach wklęsłymi gwiazdkami. Na cokole znajdziemy wnękę z płaskorzeźbą modlącej się postaci.

TUTAJ album ze zdjęciami