Jędrzejówka 5

Miejsce: jadąc od strony Lipska do Jędrzejówki, gdy miniemy rzekę Tanew, 400 metrów dalej po lewej, na prywatnej posesji, stronie stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.34236, 23.33482

Inskrypcja: język polski

Na pamiątkę Roku Świętego
1933
Na większą cześć i chwałę Bożą

Opis:

Krzyż postawiony został na pamiątkę roku świętego obchodzonego w miejscowej parafii w 1933 roku. Obiekt można nazwać pomnikiem, który upamiętnia ważne wydarzenie religijne, którym był rok 1933. Papież Pius XI ogłosił go Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 6

Miejsce: figura stoi około 150 metrów za pierwszymi zabudowaniami Jędrzejówki jadąc od strony Dębin.

Lokalizacja: 50.32774, 23.34532

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, figura stoi na prywatnej posesji. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, prowizorycznie sklejony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 4

Miejsce: wjeżdżamy w pierwszą asfaltową drogę boczną w Jędrzejówce, jadąc od Dębin. 180 metrów dalej, po lewej stronie drogi stoi figura.

Lokalizacja: 50.33106, 23.34125

Inskrypcja: język polski

Przez krzyż i mękę Twoją wybaw nas Jezu
Rok 1938

Opis:

Do postumentu przylepiony został obrazek, figura jest ogrodzona płotkiem przy prywatnej posesji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 3

Miejsce: na końcu Jędrzejówki, od strony zachodniej, jedziemy 120 metrów drogą przez las w kierunku Narola. Tam po prawej stronie na pagórku stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.33778, 23.3362

Inskrypcja: język ukraiński i polski

Pamiątka nadanej wolności dnia 3/15 maja 1848

Ten krzysz postawiony jest na paświsku Gromoskim

Opis:

Krzyż jak mówi inskrypcja na boku krzyża, pisana po polsku, postawiony został na pastwisku gromadzkim, teraz jest tutaj las i w okolicy I Wojny zrobiono tutaj cmentarz. Jest to klasyczny przykład krzyża postawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Element inskrypcji mówiący o pamiątce zniesienia pańszczyzny jest pisany w języku ukraińskim.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 2

Miejsce: figura stoi w centralnej części wioski, nieopodal świetlicy w Jędrzejówce.

Lokalizacja: 50.3318, 23.33635

Inskrypcja: język polski

Pamiątka Roku Jubileuszowego
dnia 20 kwietnia 1935

Opis:

Podobnie jak w Narolu, figura została postawiona na pamiątkę Roku Jubileuszowego (1933-1934). Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i skręcony metalową klamrą.

TUTAJ album ze zdjęciami