Dęby 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29999, 23.48232

Obecnie krzyż jest uszkodzony i jego elementy leżą obok podstawy. Nie ma inskrypcji. Krzyż stał na polach w okolicach wsi: Mrzygłody i Gruszka. Teraz jest tutaj las. Jest to klasyczna forma masywnego krzyża stawiana w okolicy 1890 roku (może być wcześniejszy), zapewne ma związek z wystąpieniem zarazy we wsi, być może była tutaj mogiła.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dęby 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3071, 23.4802

Brak inskrypcji. Na cokole znajdziemy wnękę z płaskorzeźbą ze św. Mikołajem. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach gwiazdkami. Figura znajduje się w lesie, przed wojną była w tej okolicy wieś Gruszka, obecnie nie istnieje.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dęby 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.305, 23.50437

Na krzyżu znajdziemy tylko datę 1891 i prostą płaskorzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa w ludowej formie. Krzyż obecnie znajduje się w lesie. Przed wojną niedaleko była wieś Borysy, która obecnie nie istnieje.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dęby 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.32532, 23.49699

Najprawdopodobniej brak inskrypcji. Większa część cokołu jest ukryta pod ziemią, dlatego nie wiadomo, co tam może się znajdywać. Pierwotnie figura była w innym miejscu, w polach. Stamtąd została wyrzucona do bagna. Następnie gdy kopano staw, znaleziono cokół i postanowiono go użyć do zrobienia z niego czegoś w rodzaju kapliczki, zwieńczonej metalowym krzyżem. Postawioną ją na miejscu figury, którą zabrano na pobliskie osiedle, przed jeden z budynków mieszkalnych. Zrobiła to osoba, w której rodzinie nie mogło urodzić się dziecko. Uznali, że przeniesienie przed blok krzyża z bagien pomoże.

TUTAJ album ze zdjęciami