Krowica Lasowa 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09505, 23.18202

Na skrzyżowaniu dróg w Krowicy Lasowej usytuowany jest kopiec, na nim rośnie bardzo stara lipa. Prawdopodobnie jest to teren małego cmentarzyska. Jest ogrodzony siatką, obok są też metalowe krzyże. Wyróżnia się jeden kamienny krzyż. Ma inskrypcję, jest niewyraźna i trudno ją odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 3

Miejsce: Figura stoi w środku wioski przy drodze na prywatnej posesji.

Lokalizacja: 50.08902, 23.17643

Opis:

Posesja prywatna, nie ma możliwości odsłonięcia napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 4

Miejsce: Na końcu wioski w kierunku Majdanu Lipowieckiego za zabudowaniami przy polnej drodze stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.08565, 23.17595

Opis:

Figura nie ma napisów. Jest uszkodzona, ale kawałki krzyżyka leżą obok. Mieszkańcy wystawili obok krzyż metalowy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 5

Miejsce: Krzyż można znaleźć na polach przy polnej drodze, która wychodzi z Krowicy i biegnie ku Łukawcowi, jest to też miejsce graniczne.

Lokalizacja: 50.09249, 23.16174

Opis:

Krzyż był uszkodzony, dlatego jest teraz spięty metalowymi klamrami. Nie ma napisów, tyko wyryty krzyżyk na miejscu gdzie zazwyczaj są napisy. Na górnym ramieniu krzyża znaleźć możemy ozdobną gwiazdkę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 2

Miejsce: Za kościołem skręcamy w pierwszą boczną drogę w las i tam przy najbliższym leśnym skrzyżowaniu stoi między lipami ta figura.

Lokalizacja: 50.0908, 23.18459

Inskrypcja: napisy po ukraińsku

Zbaw Panie Lud Twój
1912 r

Opis:

Zarówno data jak i napisy, także kształt figury powtarzają się w okolicy, możliwe, że wystąpiła tutaj zaraza, po której ustąpieniu mieszkańcy postawili figury.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 1

Miejsce: Figura stoi przy drodze głównej nieopodal wjazdu na przysiółek Boble.

Lokalizacja: 50.09877, 23.17952

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie Lud Twój
Rok 1912

Opis:

Figura stoi na małym pagórku, kiedyś rosły obok niej drzewa, ale zostały wycięte.

TUTAJ album ze zdjęciami