Huta Złomy 1

Miejsce: figura stoi przy drodze w stronę Łówczy, na zachodnim krańcu Huty Złomy.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.29361, 23.34843

Inskrypcja: język polski

N.P. Bogu czenść chwała
fundatory Kazimirz Mazurkiewicz, Sobestyan Czerwonka, Jan Mazurkiewicz i Michał Mazurkiewicz
Dnia 12 lipca Ro 1884

Opis:

Inskrypcja pisana ludową gwarą. Figurę postawili mieszkańcy Złomów, rodzina Mazurkiewiczów, razem z Sebastianem Czerwonką, pierwszych mieszkańców Złomów. Nie jest znana intencja tej fundacji, możliwe, że została postawiona po ustąpieniu zarazy we wsi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 4

Miejsce: Figura stoi na wschodnim krańcu Huty-Złomy, po lewej stronie drogi, idącej ku Starej Hucie.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.29427, 23.36255

Inskrypcja: język ukraiński

Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas
1907
M. Manczur

Opis:

W rzeźbie Maryi, która stoi na cokole, brakowało głowy, która zapewne została odstrzelona. Staraniem mieszkańców Złomów została odnowiona, głowę wyrzeźbił rzeźbiarz Jan Janczura z Lubaczowa. Figura według lokalnych podań miała zostać wystawiona przez mieszkańca Starej Huty, który ciężko chorował, miał sen, w którym usłyszał, że jak wykopie studzienkę i postawi przy niej figurę, to odzyska zdrowie. Postanowił zrobić to, wykonał studnię i ufundował figurę, po czym wyzdrowiał.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 10

Miejsce: w Starej Hucie przejeżdżamy drogą obok cmentarza, kierując się na południe. Gdy wyjedziemy z lasu i po lewej stronie będziemy mieć pola, jedziemy dalej drogą około 350 metrów i trafimy na ścianę lasu. Tam po prawej stronie drogi kilkadziesiąt metrów od drogi, w lesie, za rowem przeciwczołgowym stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.2768, 23.37179

Inskrypcja: język ukraiński

Od wojny i nagłej śmierci zachowaj nas Panie
1915

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony. Po inskrypcji możemy wnioskować, że figura została wzniesiona w okolicy przysiółka Manczury po działaniach wojennych w tej okolicy. Jak można sobie wyobrazić, wojna jest przyczyną drastycznych wydarzeń, w okolicy leżało dużo zabitych ludzi, pojawiały się zarazy, zniszczeniu ulegały domostwa i ludzie zostawali bez dachu nad głową. W regionie jest sporo figur z 1915 roku, bowiem w czerwcu odbyła się duża bitwa w regionie i toczyły się zażarte walki, które skutkowały dużymi zniszczeniami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 9

Miejsce: figura stoi na skrzyżowaniu dróg w przysiółku Huty Złomy – Dolinki

Lokalizacja: 50.30283, 23.33869

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Panu Bogu ofiarował Maciej Górniak
Za powrót z Wojny Ś.W. 1932 r.

Opis:

Wielu mężczyzn z tych okolic zostało zwerbowanych do wojska austriackiego i służyli w armii w czasie I Wojny Światowej. Ci, którzy przeżyli wojnę i wrócili do domu, często stawili kamienne figury na pamiątkę szczęśliwego powrotu do domu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 8

Miejsce: krzyż znaleźć można w okolicy Starej Huty. Wyjeżdżając z wioski drogą w stronę Polanki Horynieckiej, od skrzyżowania jedziemy 320 metrów. Po prawej stronie drogi kiedyś był wjazd do lasu,a le teraz jest przekopany rów odwadniający. Trzeba wejść około 50 metrów w las i tam znajdziemy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.28363, 23.36408

Opis:

Krzyż jest uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 7

Miejsce: jadąc w stronę wzniesienia Wielki Dział, szlakiem niebieskim od strony Starej Huty, jedziemy około 450 metrów w las od skraju pól, tym szlakiem, następnie szukamy drogi w lewo, schodzącej nieznacznie w dół. Jedziemy około 200 metrów aż zobaczymy zabytek przyrody – potężnego buka, w jego okolicy stoi też bunkier z Lini Mołotowa, tutaj przy drodze mamy ten krzyż.

Lokalizacja: 50.28679, 23.37805

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono staraniem obywatela Pete Czereczona
Roku Bożego 1880

Opis:

Jest to jeden z tych kamiennych krzyży, który ma bardzo charakterystyczny element ozdobny z czaszką i piszczelami pod Chrystusem, który występuje tylko na tego typu krzyżach i często związany jest z wystąpieniem zarazy we wsi, która po ustąpieniu upamiętniona została krzyżem. Dodatkowo na ramionach krzyża mamy płaskorzeźby kwiatków.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 6

Miejsce: figura stoi przy polnej drodze, za Starą Hutą, biegnąca ku wzniesieniu Wielki Dział, obok betonowego silosu.

Lokalizacja: 50.28304, 23.37886

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator Mykoła Czereczon
1897 R.B.

Opis:

Figura pierwotnie miała inny krzyżyk, którego elementy leżą obok, nowy też jest uszkodzony, ale prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 5

Miejsce: figura stoi w Starej Hucie przy rozwidleniu dróg, gdzie jedna z nich biegnie od wioski druga z terenu PGRu, nieopodal cmentarza.

Lokalizacja: 50.28472, 23.3719

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka wojny w roku 1914-1915
1915

Opis:

Jest to unikalny wzór figury przydrożnej, podobny, ale większy i zalepiony betonem i żwirem znajduje się w Nowym Siole. Data 1915 wykuta jest na dolnej kondygnacji postumentu, a inskrypcja na księdze, którą trzyma anioł, wyrzeźbiony na postumencie. Figura zwieńczona jest krzyżykiem zdobionym tak, by kamień imitował drewno.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 3

Miejsce: krzyż stoi na przysiółku Złomy Ruskie, na zakręcie, przy wlocie na Kobyle Jezioro.

Lokalizacja: 50.28785, 23.35471

Inskrypcja: język ukraiński

1887
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Pierwotnie krzyż nie miał płaskorzeźby Chrystusa, potem ktoś kupił żeliwny odlew i przytwierdził do krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Złomy 2

Miejsce: Figura stoi przy drodze z Huty Złomy na przysiółek Złomy Ruskie, kiedyś obok biegła droga graniczna, między Starą Hutą a Łówczą, dziś jest to zwykła polna droga, przecinająca asfaltową.

Lokalizacja: 50.29286, 23.35369

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Wasylij syn Hryhorija Kicha
R.B. 1905

Opis:

Figura ta kiedyś spełniała rolę znaku granicznego, gdzie gospodarz ze Złomów Ruskich zapewne miał swoje pola i postawił na ich skraju figurę.

TUTAJ album ze zdjęciami