Ruda Żurawiecka 10

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.37773, 23.5143

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż staraniem … 23/10 1907”.

Krzyż jest rozbity na kawałki i utrudnia to odczytanie inskrypcji, bowiem fundator znajduje się na pęknięciu. Krzyżyk wieńczący jest zdekompletowany i w okolicy leżą jego pojedyncze kawałki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 9

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35977, 23.52648

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Za staraniem Bazylija i … 1850”.

Krzyż jest pęknięty, część na której jest inskrypcja, leży na ziemi, a część z ramionami zabetonowana jest w podstawę. Element inskrypcji, gdzie jest fundator jest niewyraźny i trudno go odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 8

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36049, 23.53239

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawiono roku bożego 1898. Staraniem … Kondratowicza dnia 20/5”.
Inskrypcja na krzyżu wygląda, jakby była ryta przez samego fundatora, jest dość chaotyczna i niestaranna. Najprawdopodobniej fundatorem była rodzina Kondratowiczów, trudno jest odczytać imiona.

Masywny kamienny krzyż ozdobiony jest prostą ludową płaskorzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa, na szczycie belki titulus.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36119, 23.5461

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Postawiono ten krzyż na chwałę Bogu. Teklja Stasjuk. Roku 1908”.

Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest na szczycie belki wklęsłą gwiazdką i na podstawie belki wieńcem z wypukłą gwiazdką. Tablica inskrypcyjna z rzadziej spotykanym dwu łukowym zwieńczeniem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36201, 23.5431

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na chwałę Panu Bogu postawiono ten krzyż. RB 1912”.

Krzyżyk wieńczący ozdobiony gwiazdką na szczycie belki. Boki cokołu mają zaznaczone głębokimi rytami tablice inskrypcyjne.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3619, 23.54131

Figura na prywatnej posesji, zamalowana farbą, jest inskrypcja, ale nie można odczytać. Krzyżyk wieńczący był pęknięty w kilku miejscach, ale został prowizorycznie sklejony betonem. Ozdobiony jest wypukłymi gwiazdami na ramionach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35891, 23.5366

Inskrypcja: „Michał Piątkowski syn Józefa. 1920 roku”.

Dzięki sygnaturze kamieniarza na podstawie „P. Lubycki”, możemy dowiedzieć się, kto wyrzeźbił tę figurę. Sygnatury są rzadkie i tym bardziej cenne, bo pozwalają szukać analogicznych. Ten typ cokołu jest bardzo charakterystyczny i pozwala na określenie autorstwa wielu obiektów. Figura jest częściowo uszkodzona i prowizorycznie naprawiana. Krzyżyk jest pęknięty i lepiony betonem i stabilizowany metalowymi płaskownikami.

TUTAJ album ze zdjęciami