Majdan Sieniawski 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27148, 22.78168

Inskrypcja: „Na chwałę część Panu Bogu. Fundator Jan Żyła. r. 1902”.

Figura została zakupiona na targu w Oleszycach przez Jana Żyłę w 1902 roku. Intencją jej postawienia miało być „za to, że się tu urodził”. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach wypukłymi gwiazdkami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Majdan Sieniawski 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27268, 22.77732

Brak inskrypcji, jest tylko data „1900 R”. Podstawa jest ustabilizowana częściowo w betonowej wylewce. Możliwe, że pierwotnie cokół zwieńczony był kamiennym krzyżykiem, ale został zniszczony. Zapewne w podobnym czasie co wylewka robione było mocowanie – betonowa nadbudówka cokołu – metalowego krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Majdan Sieniawski 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29026, 22.71287

Obiekt na prywatnej posesji, zamalowany farbą i zasłonięty sztucznymi kwiatkami, trudno zobaczyć detale figury. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach wypukłymi gwiazdkami, na szczycie belki wbity jest metalowy krzyżyk.

TUTAJ album ze zdjęciami