Szczutków 5

Miejsce: krzyż znajdziemy na wschodniej skarpie cmentarza szczutkowskiego.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10601, 23.10258

Inskrypcja: język ukraiński

1921

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż kazał postawić Dmytrm Kozak na pamiątkę swojego życia

Opis:

Jest to bardzo ciekawy przykład krzyża, który ma niespotykaną intencję. Nie znamy dokładnej historii, ale postawienie pamiątkowego krzyża obok cmentarza na skarpie jest dość unikalnym rozwiązaniem. Data zapisana jest na górnym gzymsie cokołu. Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest gwiazdką na górnym ramieniu, skrótami IC XC na ramionach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 2

Miejsce: Krzyż znajduje się nieopodal przysiółka Szczutkowa Prewedy. Wyjeżdżając z drogi głównej w kierunku zabudowań po lewej stronie jest na polach lasek, gdzie są wykopy po pisaku. Tam przy starej lipie stoi ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.10201, 23.09346

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż wystawił RB Grzegorz…

……

Opis:

Krzyż był zniszczony, ale został odnowiony. Z tablicy inskrypcyjnej można odczytać tylko część napisów. Według lokalnych opowieści, w tym miejscu miała stanąć cerkiew w Szczutkowie, ale zmieniono zdanie. Dlatego mieszkańcy, postanowili to miejsce upamiętnić krzyżem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 3

Miejsce: Figura stoi na łące przy polnej drodze niegdyś łączącej przysiółki Prewedy i Mielniki.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.09583, 23.08295

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Andrij Sikora

…   1909

Opis:

Inskrypcja na krzyżu zapewne wykonywana była przez samego fundatora, ewentualnie ktoś, kto w okolicy potrafił pisać, pomógł wykonać tę niezgrabną inskrypcję. Część inskrypcji między fundatorem a datą nie jest widoczna. Na dolnej części cokołu znajduje się zapewne modlitwa: Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 4

Miejsce: jadąc z Opaki w kierunku Szczutkowa, skręcamy w drogę biegnącą w kierunku Nowej Grobli. Gdy dojedziemy do ściany lasu, po lewej stronie będziemy mieć wcześniej las niż po prawej, jedziemy na skraj lasu po prawej stronie, tam będzie droga leśna, skręcamy w lewo i jedziemy 100 metrów w las. Tam po lewej stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.11451, 23.08674

Inskrypcja: język polski

… domine et be hedik heredi tautue

fundator Marcin Gancarz 3/7 1923

Opis:

Jest to jedyna figura przydrożna w regionie, która ma inskrypcję w innym języku niż polski czy ukraiński, zapewne jest to sentencja łacińska. Dalej już po polsku przedstawiony jest fundator. Data jest rekonstrukcją, bowiem element ten jest obity. Brakuje krzyżyka wieńczącego, zapewne został uszkodzony podczas wojny, bowiem na postumencie są ślady po kulach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 1

Miejsce: Figura stoi na prywatnej posesji przy ulicy na przeciw cerkwi w Szczutkowie.

Lokalizacja: 50.10791, 23.10053

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, nie me dostępu do figury.

TUTAJ album ze zdjęciami