Nowy Lubliniec 19

Miejsce: uszkodzony obiekt kamienny znajdziemy na polach między Nowym Lublińcem a Żukowem. Jadąc od Żukowa i mijając ulicę Osiedlową Nowego Lublińca, 330 metrów za ostatnimi zabudowaniami będziemy mieć po prawej stronie drogę w pola. Jedziemy nią około 600 metrów, tam przy drodze znajdziemy go.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28662, 23.10965

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Krzyż ten kosztem…

Opis:

Trudno powiedzieć, jak pierwotnie wyglądał ten obiekt, bowiem górna jego część jest zniszczona i wetknięty jest tam metalowy krzyż. Inskrypcja jest trudna do odczytania w całości przez zniszczenia. Według lokalnych opowieści, postawiono go na pamiątkę odzyskania skradzionych kielichów z cerkwi w Nowym Lublińcu, być może były zakopane w tym miejscu. Dlatego też na cokole znajdziemy dwa wyryte kielichy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 18

Miejsce: figura znajduje się nieopodal domu nr 16 w Nowym Lublińcu, niedaleko przystanku autobusowego.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28651, 23.09465

Opis:

Figura stoi w głębi prywatnej posesji. Krzyżyk wieńczący cokół był pęknięty, ale został prowizorycznie sklejony. Możliwe, że ma jakąś inskrypcję.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 17

Miejsce: krzyż znajduje się przy domu nr 68 w Nowym Lublińcu.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29544, 23.09484

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

 

Opis:

Na krzyżu znajdziemy tekst modlitwy, na końcu są też jakieś cyfry, ale trudno je odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 14

Miejsce: krzyż znajduje się na terenie nieistniejącego przysiółka Nowego Lublińca: Ostrówka. Na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, idziemy prosto w kierunku Huty Różanieckiej 60 metrów. Po prawej stronie będzie boczna droga, rozwidlająca się na prawo i lewo, idziemy lewą odnogą. Idziemy około 400 metrów dalej  skręcamy na zachód w las. Tam szukamy niedaleko drogi w okolicy skrzyżowania.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31176, 23.09501

Opis:

Krzyż uległ zniszczeniu, w miarę dobrym stanie został tylko cokół. Kawałki rozsypanego krzyżyka leżą obok.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 16

Miejsce: na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, skręcamy na zachód w las. Idziemy około 900 metrów drogą, następnie po prawej stronie szukamy piaskowego pagórka. Tam około 20 metrów od drogi, w zaroślach, znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31016, 23.0793

Inskrypcja: język ukraiński

Tu odpoczywa sługa boży…

Opis:

Krzyż mogilny, jedyny, który ocalał po małym cmentarzyku, zapewne cholerycznym, usytuowanym na peryferiach Nowego Lublińca. Było tutaj zachodnie czoło piaskowego wału, który ciągnie się od okolic Dolin. Miejscowi podbierali tutaj piasek i cmentarzyk został zniszczony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 15

Miejsce: na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, skręcamy na zachód w las. Idziemy około 250 metrów drogą, następnie po prawej stronie szukamy piaskowego pagórka. Tam około 30 metrów od drogi znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30885, 23.08761

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił …

Opis:

Najprawdopodobniej krzyż był na piaskowym pagórku, ale spadł w dół po tym, jak podbierano w okolicy piasek. Powyżej rośnie stara lipa, możliwe, że krzyż stał obok niej. Znalazły się tylko elementy krzyżyka wieńczącego, brak podstawy. Inskrypcja na dolnej części cokołu jest zniszczona i nie można odczytać nazwiska fundatora, zapewne była tam też data. Przed wojną był w okolicy nieistniejący już przysiółek Nowego Lublińca: Dąbrówka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 13

Miejsce: wyjeżdżając z Nowego Lublińca w stronę Cieszanowa, gdy miniemy stawy i strumień, jedziemy 400 metrów dalej i po prawej stronie drogi szukamy dużych lip, między nimi leży ta połamana figura.

Lokalizacja: 50.27918, 23.09384

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

1913

Opis:

Figura połamana, brakuję kawałków krzyżyka wieńczącego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 12

Miejsce: krzyż stoi obok domu nr 40 w Lublińcu Nowym.

Lokalizacja: 50.29308, 23.09357

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, uległa też częściowo złuszczeniu, co uniemożliwia jej odczytanie. Elementem ozdobnym jest krzyżyk metalowy wetknięty w górne ramie krzyża. Być może postawienie krzyża miało związek ze zniesieniem pańszczyzny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 11

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 41 w Nowym Lublińcu.

Lokalizacja: 50.29353, 23.09387

Opis:

Inskrypcja zamalowana, nie można jej odczytać. Elementem wyróżniającym jest cherubin na górnym ramieniu krzyżyka wieńczącego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 10

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 87 w Nowym Lublińcu.

Lokalizacja: 50.29851, 23.09312

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Ioan Melnyk 1925

Opis:

Nazwisko jest niewyraźne w inskrypcji i najprawdopodobniej jest to Melnyk.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 9

Miejsce: figura stoi około 60 metrów przed cmentarzem.

Lokalizacja: 50.30167, 23.09138

Opis:

Figura zamalowana farbą olejną, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 8

Miejsce: krzyż stoi 200 metrów za cmentarzem w Nowym Lublińcu, przy drodze na pagórku.

Lokalizacja: 50.30436, 23.0917

Inskrypcja: język ukraiński

…Pamiątka oswobodzenia od pańszczyzny 3 maja 1848…

Opis:

To klasyczny przykład krzyża postawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Inskrypcja wymaga dokładnego przestudiowana, w celu przetłumaczenia.

TUTAJ album ze zdjęciami