Radawa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13947, 22.71927

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Sprawił ten krzyż Fedoryj Kruli. 1907”.

Cokół ozdobiony jest wnęką z płaskorzeźbą modlącej się postaci. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Pod ukrzyżowanym mamy dwie postaci, które mają atrybuty charakterystyczne dla świętych, a nie klasycznie występujących w kamieniarce bruśnieńskiej Maryi i Marii Magdalenie. Możliwe, że tutaj pod krzyżem stoi św. Katarzyna i św. Barbara.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krasne 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2592, 22.72906

Inskrypcja: „Ten krzyż staraniem gminy. 1896 r”.

Jest to dość niezwykła inskrypcja, bowiem pierwsze wyrazy są pisane po ukraińsku, a słowo „gminy” po polsku. Cokół ozdobiony jest płaskorzeźbą we wnęce, przedstawiającą męską postać, prawdopodobnie jest to Chrystus. Krzyżyk wieńczący na szczycie ma wbity krzyżyk z drutu. Ramiona są ozdobione różnymi wypukłymi gwiazdkami, a górne kwiatkiem. Płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego ma dużo detali, co pokazuje, że tę figurę wykonał kamieniarz mający więcej talentu. Dwie Maryjki pod krzyżem przedstawione dla rozróżnienia z innymi gestami. Jedna ze złożonymi rękoma do modlitwy, druga ze skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Być może figura robiona na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 5

Miejsce: stoi w kącie łączących się ulic: Pałacowej i Armii Krajowej (okolica pałacu w Narolu).

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36273, 23.3253

Inskrypcja: język polski

Za urzędowania wójta Jędrzeja Banasia r. 1900

 

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, co utrudnia odczytanie, przy dacie mogą znajdować się jeszcze jakieś litery. Cechą charakterystyczną dla krzyżyka są dwie Marie stojące pod krzyżem, z tym że postać z prawej nie ma rąk złożonych do modlitwy, tylko skrzyżowane na piersiach.

TUTAJ album ze zdjęciami