Krasne 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2592, 22.72906

Inskrypcja: „Ten krzyż staraniem gminy. 1896 r”.

Jest to dość niezwykła inskrypcja, bowiem pierwsze wyrazy są pisane po ukraińsku, a słowo „gminy” po polsku. Cokół ozdobiony jest płaskorzeźbą we wnęce, przedstawiającą męską postać, prawdopodobnie jest to Chrystus. Krzyżyk wieńczący na szczycie ma wbity krzyżyk z drutu. Ramiona są ozdobione różnymi wypukłymi gwiazdkami, a górne kwiatkiem. Płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego ma dużo detali, co pokazuje, że tę figurę wykonał kamieniarz mający więcej talentu. Dwie Maryjki pod krzyżem przedstawione dla rozróżnienia z innymi gestami. Jedna ze złożonymi rękoma do modlitwy, druga ze skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Być może figura robiona na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami