Krowica Hołodowska 7

Miejsce: za leśniczówką, w Budomierzu, idziemy drogą 500 metrów skrajem lasu i pól. Gdy dojdziemy do leśnej drogi na wschód, idziemy około 300 metrów w las. Na skrzyżowaniu idziemy drogą na południe kilkadziesiąt metrów i wypatrujemy po wschodniej stronie drogi kamiennego krzyża, około 80 metrów za młodym lasem. Najlepszym punktem orientacyjnym w tym sosnowym lesie będą lipy, obok których stoi ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11381, 23.27044

Opis:

Przed II wojną światową w tej okolicy były zabudowania przysiółków Krowicy Hołodowskiej: Załęg i Niwa. Obecnie jest tutaj las. Krzyż nie ma inskrypcji. Jedyny ozdobny element krzyżyka, to rozeta (gwiazdka) na górnym ramieniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 6

Miejsce: Figura stoi przy leśnej drodze idącej z okolic nieistniejącego przysiółka Podolczaki w kierunku Borowej Góry. Najłatwiej ją odnaleźć docierając do figury nr 4 i jadąc ok 700 metrów dalej drogą w kierunku Borowej Góry po lewej stronie drogi znajdziemy obiekt.

Lokalizacja: 50.12438, 23.23853

Opis:

Pierwotnie kamienny postument zdobiła kamienna figura Maryi z dzieciątkiem, niestety uległa zniszczeniu i leży obok za drzewem, nie ma głowy. To ten sam wzór co figura w Hucie Złomy przy studzience, co ciekawe także nie ma głowy. Nie ma inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 4

Miejsce: Figura stoi za rzeką ponad kilometr od Krowicy Hołodowskiej na skraju łąk i lasów, przy leśnej drodze którą można dojechać do wioski Brozie.

Lokalizacja: 50.11932, 23.23432

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Krzyż ten postawiono na chwałę Bożą w Trójcy 1889

Opis:

Krzyżyk wieńczący pęknięty i sklejony zapewne betonem. Na postumencie ciekawe niespotykane płaskorzeźby świeczników, między nimi krzyżyk.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 1

Miejsce: Figura stoi tuż przy drodze, tuż przy granicy Krowicy Hołodowskiej z Budomierzem, około 200 metrów od kościoła w Budomierzu.

Lokalizacja: 50.10163, 23.26606

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono w intencji
za wszystkie spełnione modlitwy

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana farbą, przedtem niedokładnie odczyszczona, co utrudnia odczytanie, formułka jest rekonstrukcją, bowiem trudno niektóre wyrazy odcyfrować. Druga tablica inskrypcyjna nieczytelna.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 5

Miejsce: Figura znajduje się w lesie między Krowicą Hołodowską a wioską Brozie, około 600 metrów od figury (nr 4) nieopodal rzeki przepływającej przez Krowicę Hołodowską.

Lokalizacja: 50.12484, 23.23336

Inskrypcja: język ukraiński

d 6 listopada
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje
1902

Opis:

W 1902 roku musiało wydarzyć się coś ważnego w tej okolicy, bowiem stoi na terenie kilku okolicznych wsi sporo figur z tą datą. Zazwyczaj taką przyczyną były zarazy, które występowały na danym terytorium i po ustąpieniu na pamiątkę stawiano figury. Krzyżyk wieńczący pęknięty.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 3

Miejsce: Krzyż znajduje się na rozwidleniu dróg na przysiółku Mielniki w Krowicy Hołodowskiej.

Lokalizacja: 50.11059, 23.24103

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Napisy są zamalowane farbą ale da się odczytać formułkę modlitewną. Według lokalnych podań, krzyż miał być wystawiony w 20 rocznicę zniesienia pańszczyzny w 1868 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 2

Miejsce: Figura stoi przy drodze Lubaczów – Budmierz, 300 metrów przed pierwszymi zabudowaniami Krowicy Hołodwoskiej.

Lokalizacja: 50.11111, 23.22828

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Postawił Iwan Podolczak Roku Bożego 1902

Opis:

Rodzina Podolczaków była jedną z bogatszych rodzin w tej okolicy i postawili kilka kamiennych figur. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie połączony klamrami.

TUTAJ album ze zdjęciami