Młodów 4

Miejsce: Figura stoi przy drodze Lubaczów – Horyniec-Zdrój w Młodowie na przeciw skrzyżowania dróg w stronę Karolówki.

Lokalizacja: 50.16591, 23.17313

Opis:

Figura pierwotnie zwieńczona byłą kamiennym krzyżykiem, ale uległ zniszczeniu, jego elementy leżą nieopodal. Figura nie posiada napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 2

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze w Młodowie, jadąc od Lubaczowa ok 600 metrów za skrzyżowaniem ulic Młodowskiej i Technicznej.

Lokalizacja: 50.16337, 23.15829

Opis:

Krzyż jest zamalowany wapnem, stoi na prywatnej posesji co uniemożliwia odczyszczenie napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 1

Miejsce: Figura stoi przy drodze w Młodowie, jadąc od Lubaczowa 300 metrów za skrzyżowaniem ulic Młodowskiej i Technicznej.

Lokalizacja: 50.16275, 23.15445

Opis:

Figura jest zamalowana wapnem przy prywatnej posesji, utrudnia to odczyszczenie napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 3

Miejsce: Figura stoi przy drodze Lubaczów – Horyniec-Zdrój, jadąc od Lubaczowa 500 metrów dalej jest wlot do drogi bocznej do Karolówki.

Lokalizacja: 50.16477, 23.16594

Opis:

Kamienny krzyżyk wieńczący figurę uległ zniszczeniu, został zastąpiony drewnianym. Zapewne podczas remontu drogi figura została częściowo zasypana i resztki krzyżyka zaginęły. Figura jest zabrudzona i zamalowana farbą, zapewne jakieś napisy znajdują się w zakopanej części.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 6

Miejsce: Krzyż stoi w Młodowie na ulicy Leśnej przy drodze nieopodal sklepu.

Lokalizacja: 50.15746, 23.16946

Inskrypcja: język ukraiński

Chwała Chrystusowi

Pamiątka…

roku 1902

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana i przerysowana, co utrudnia odczytanie. Po wyrazie „pamiątka” zapewne wymienieni są fundatorzy krzyża. Po dacie jest wyraz, być może opisujący miesiąc i dzień.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 5

Miejsce: Figura stoi w Młodowie na ulicy Św. Floriana nieopodal sklepu.

Lokalizacja: 50.16276, 23.1628

Opis:

Figura jest w fatalnym stanie, farba ukrywa nie tylko napisy, ale i pęknięcia pionowe. To dość unikalna figura, ma wnękę z kapliczką, gdzie jest płaskorzeźba modlącej się kobiety. Krzyżyk wieńczący figurę jest stylizowany na drewniany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 7

Miejsce: Krzyż stoi na polach między Basznią Dolną a Młodowem. Od Lubaczowa można wjechać na te pola drogą naprzeciw drogi wylotowej od Karolówki i Młodowa, od Baszni jest to droga między dwoma figurami na przysiółku Pilipy.

Lokalizacja: 50.17894, 23.18468

Inskrypcja: napisy po polsku

Fondator Jan Tabaczek dnia … maja

Opis:

Krzyż był zniszczony i stał nieopodal między starymi lipami. Zapewne gospodarz mający tu pole skleił pobieżnie betonem krzyż i wybetonował podstawę. Nabił też metalowego Jezusa na środek, przez co zasłonięta jest liczba z dniem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Młodów 8

Miejsce: Figura stoi przy drodze na końcu przysiółka Baszni – Pilipy, administracyjnie teren gdzie stoi należy już do Młodowa.

Lokalizacja: 50.18474, 23.18438

Opis: Figura nie posiada inskrypcji, wedle lokalnych podań wystawił ją po powrocie z I Wojny Piotr Staszko, który podczas walk postrzelony został w głowę. Leżąc ranny przyrzekł sobie, że jeżeli przeżyje, wystawi figurę na tę pamiątkę.

TUTAJ album ze zdjęciami