Basznia Górna 3

Miejsce: Figura stoi na rozwidleniu dróg w Baszni Górnej w przysiółku Malce.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.16533, 23.26784

Inskrypcja: język polski

Krzyż postawiony na chwałę i cześć Pana Boga … 1908

Opis:

Figura wielokrotnie zamalowywania, ktoś próbował odczyścić napisy i przerysował litery, stąd trudno je odczytać. Na początku na pewno mamy formułkę modlitewną. Po niej są fundatorzy, rodzina Malców, albo mieszkańcy przysiółka Malce. Data jest zamalowana, najprawdopodobniej jest to rok 1908.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 9

Miejsce: Figura stoi przy drodze bocznej przed zabudowaniami, w przysiółku Dąbrowa w Baszni Górnej.

Lokalizacja: 50.18671, 23.28508

Inskrypcja: język polski

Na chwałę Majowe Pare gospodarze
R. 1911

Opis:

Trudno odgadnąć co miało oznaczać słowo „Pare” w tej inskrypcji. Na pewno została ona wymyślona przez lokalnych gospodarzy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 7

Miejsce: Figura stoi na ostrym zakręcie drogi Lubaczów – Horyniec-Zdrój przed przysiółkiem Dąbrowa.

Lokalizacja: 50.18491, 23.28139

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje
Fundator Onufrij Kuzyk

Opis:

Pozostał sam postument bez krzyżyka, który jest pęknięty. Stoi obok drugiej figury, co nakazuje się domyślać, że została tutaj przeniesiona z innego miejsca. Przed wojną był w tej okolicy przysiółek o nazwie Kuzyki, dziś jedynym śladem są po nim trzy kamienne figury, na dwóch z nich mamy nazwisko Kuzyk, trzecia bez napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 8

Miejsce: Figura stoi na ostrym zakręcie drogi Lubaczów – Horyniec-Zdrój przed przysiółkiem Dąbrowa.

Lokalizacja: 50.18508, 23.28156

Opis:

Na figurze nie ma napisów, jedyny ozdobny element postumentu to wyryte dwie gałązki z krzyżem. Krzyżyk wieńczący figurę uległ uszkodzeniu ale został prowizorycznie sklejony i wprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 6

Miejsce: Figura stoi na przysiółku Baszni Górnej Dąbrowa, na polach przy drodze, która wybiega w kierunku na Czerwinki i Malce.

Lokalizacja: 50.18317, 23.28417

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje
Staraniem Petra Kuzyk
1920

Opis:

Inskrypcja była poprawiana czarną farbą przez osobę, która nie zwracała uwagi na szczegóły, stąd między innymi data jest słabo czytelna. Z dużym prawdopodobieństwem jest to rok 1920.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 1

Miejsce: Figura znajduje się przy drodze głównej, która prowadzi do Podlesia. Nieopodal usytuowany jest budynek szkoły w Baszni Górnej.

Lokalizacja: 50.16319, 23.24828

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Ten krzyż postawiono na wieczną chwałę Bożą
1921 roku

Opis:

Figura była malowana wapnem jeszcze przed wojną. Następne warstwy farby całkowicie przykryły tekst. Górną tablicę po odsłonięciu farby łatwo można odczytać, ale dolna, gdzie są małe literki, sprawia trudność. Jeden wyraz jest nieczytelny, stąd został zrekonstruowany, chodzi o wyraz „wieczną”, takie formułki są spotykane, wiec śmiało można przyjąć, że tak i tutaj będzie brzmieć.

Historia figury nie jest znana, ale można przypuszczać, że intencja może mieć związek z szczęśliwym powrotem z wojny. Często tego typu obiekty stawiane kilka lat po wojnie, mające takie właśnie brzmienie były powiązane z powrotem do domu z wojska.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 4

Miejsce: Figura stoi przy torach kolejowych w Baszni Górnej nieopodal nieczynnej rampy kolejowej.

Lokalizacja: 50.17851, 23.26864

Inskrypcja: język ukraiński

Staraniem sławetnego gospodarza Pakła Frysa

Ten krzyż postawiono r. 1891

Chwała krzyżowi świętemu na wieki

Opis:

W inskrypcji po roku są nieczytelne pojedyncze literki, które z czasem straciły ostrość. Możliwe, że to skrót od jakiegoś miesiąca. Pierwotnie figurę wieńczył inny krzyżyk, ale uległ zniszczeniu, teraz jest inny zamieniony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 5

Miejsce: Krzyż znajduje się w starej alei lipowej na wschód od starej rampy kolejowej w Baszni Górnej.

Lokalizacja: 50.17782, 23.27518

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Wasyl Klimus 1/10 1897

Zbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Na podstawie znajdują się też cztery znaki (ded), które nie układają się w znaczący wyraz. Między imieniem i nazwiskiem fundatora i datą znajduje się kilka kresek, które najprawdopodobniej są elementem daty 1/10 czyli 1 października. Na krzyżu też dobrze zaznaczone są skróty na ramionach z jednej od słowa Jezus, z drugiej Chrystus, na górze Titulus Crucis. Ramiona ozdobione są dodatkowo gwiazdkami (czy też kwiatkami).

TUTAJ album ze zdjęciami krzyża