Basznia Górna 3

Miejsce: Figura stoi na rozwidleniu dróg w Baszni Górnej w przysiółku Malce.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.16533, 23.26784

Inskrypcja: język polski

Krzyż postawiony na chwałę i cześć Pana Boga … 1908

Opis:

Figura wielokrotnie zamalowywania, ktoś próbował odczyścić napisy i przerysował litery, stąd trudno je odczytać. Na początku na pewno mamy formułkę modlitewną. Po niej są fundatorzy, rodzina Malców, albo mieszkańcy przysiółka Malce. Data jest zamalowana, najprawdopodobniej jest to rok 1908.

TUTAJ album ze zdjęciami