Sucha Wola 1

Miejsce: jadąc obok cmentarza w Suchej Woli na zachód, jedziemy około 600 metrów, skręcamy w lewo i jedziemy koło 600 metrów, aż trafimy na skrzyżowanie, tam stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.12205, 22.99175

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Postawił ten krzyż Iwan Kuźmak B. R. 1910

Opis:

Przy tej figurze znajdziemy bardzo ciekawe ogrodzenie, rzeźbione drewniane słupki i łączące je grube pręty metalowe, przystosowane przez kowala do zaczepienia. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 6

Miejsce: około kilometra przed Suchą Wolą jest rozwidlenie dróg, w okolicy kąta, po wschodniej stronie drogi asfaltowej, pod drzewem, znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.14428, 23.02446

Opis:

Pierwotnie brakowało około połowy figury i krzyżyka, zapewne uległa zniszczeniu podczas prac drogowych. Obecnie ktoś postanowił w tym miejscu postawić kamienny krzyż, najprawdopodobniej pozyskany z cmentarza. Wcześniej pobieżne został oszlifowany, także z nagrobnej inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 5

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest około 1300 metrów w linii prostej na skraju lasu i pól.

Lokalizacja: 50.12696, 23.00695

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Aleksej Mykyta i Sop Pelagia 1904.

Opis:

Figura uległa uszkodzeniu, zapewne złamało się drzewo i spadło na figurę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 4

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Tu mamy akurat kamienny krzyż, który jest położony w okolicy skrzyżowania, w miejscu gdzie droga prowadzi na cmentarz suchowolski.

Lokalizacja: 50.12566, 23.01288

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka swobody danej dnia 3 maja RB 1848 roku

Opis:

Krzyż jest pęknięty, z boku znajduje się druga podstawa, być może została tutaj przyniesiona. Jest to klasyczny przykład krzyża pańszczyźnianego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 3

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest około 300 metrów w linii prostej na skraju lasu i pól.

Lokalizacja: 50.12355, 23.01969

Opis:

Figura nie ma inskrypcji, krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie zlepiony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sucha Wola 2

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest na samym początku, tuż przy drodze asfaltowej.

Lokalizacja: 50.1222, 23.02309

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

dnia 20 marca roku 1904

Opis:

Płytko ryte litery z czasem uległy zniekształceniu, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami