Narol 15

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35668, 23.32266

Złamany kamienny krzyż znajduje się w lesie niedaleko ulicy Armii Krajowej, w części Narola nazywanej Zagrody. W lesie tym znaleźć można piaskowe pagórki, zapewne ziemia była tutaj nieurodzajna, dlatego wybrano to miejsce na cmentarz choleryczny i jak wspomina też Henryk Wolańczyk, nieopodal było cmentarzysko dla zwierząt. Inskrypcja na froncie:

„Tu spoczywa S. Paminci Ałgustyn Lizakowski, kturen umar na cholere R 1830 dnia 13go lipca. Prosi o pozdrowienie anielski.”

Z tyłu krzyża znajduje się mało czytelny napis, który został wykonany w 1914 roku przez stacjonujących w okolicy żołnierzy z armii Austro-Węgier. To dlatego, że były tutaj pochówki żołnierskie z okresu I wojny. Według relacji H. Wolańczyka, miało się znajdywać tutaj więcej krzyży, ale po II wojnie zostały stąd zabrane.

(aktualizacja opisu 28.11.2022)

TUTAJ album ze zdjęciami