Werchrata 12

Miejsce: ten krzyż znajdziemy w Mrzygłodach. Aby go odnaleźć, trzeba przejechać niemal całą wioskę. Stoi po prawej stronie drogi, zaraz za nim teren zaczyna się obniżać.

Lokalizacja: 50.28974, 23.46865

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
1880

Opis:

Widać, że stosunkowo niedawno krzyż był oczyszczony. Dzięki temu ukazał się Tytuł i skróty imion Chrystusa na ramionach, które dodatkowo są ozdobione kwiatkami. Mamy też inskrypcję z Troparionem. Na szczególną uwagę zasługuje płaskorzeźba Ukrzyżowanego, ma niezwykle piękną ludową formę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 11

Miejsce: figura jest trudny do odnalezienia. Najlepiej zacząć jechać do niej od przysiółka Werchraty – Łozy, następnie jedziemy drogą na północ około 700 metrów aż do skrzyżowania. Następnie w lewo około 900 metrów, i tutaj znajdziemy drogę leśną w lewo, którą trzeba iść około 600 metrów. Przed wojną były tam zabudowania i stoi na skraju drogi krzyż nr 10, dalej mamy małą dolinę, idziemy około 350 metrów dalej kierując się w okolicę pól. Tam około 130 metrów od ściany lasu stoi figura.

Lokalizacja: 50.28132, 23.49938

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono na pamiątkę Gorajów Werchrackich

1906

Opis:

To jedna z niewielu przydrożnych figur zwieńczona krzyżem prawosławnym – z dodatkową ukośną belką, niestety połamany. Ma bardzo ciekawą inskrypcję wspominającą o nieistniejącym dziś przysiółku Goraje.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 10

Miejsce: krzyż jest trudny do odnalezienia. Najlepiej zacząć jechać do niego od przysiółka Werchraty Łozy, następnie jedziemy drogą na północ około 700 metrów aż do skrzyżowania. Następnie w lewo około 900 metrów, i tutaj znajdziemy drogę leśną w lewo, którą trzeba iść około 600 metrów. Przed wojną były tam zabudowania i dalej mamy małą dolinę.

Lokalizacja: 50.27853, 23.49913

Opis:

Krzyż ma inskrypcję, ale jest słabo widoczna, można odczytać datę 1869.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 8

Miejsce: krzyż stoi na polach zachodniego krańca Werchraty, w miejscu gdzie był przysiółek Bogusze.

Lokalizacja: 50.26428, 23.46011

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Stefan Gac

roku 1878

Opis:

Miejsce gdzie jest data jest obite i rok 1878 jest najbardziej prawdopodobny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 7

Miejsce: krzyż stoi na zachodnim krańcu Werchraty na placu tartaku.

Lokalizacja: 50.26186, 23.46208

Opis:

Najprawdopodomniej był to żeliwny krzyż wetknięty w kamienny postument. Krzyż uległ zniszczeniu i został po nim sam postument. Ma inskrypcje, ale jest częściowo zniszczona.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 6

Miejsce: figura stoi około 60 metrów od skrzyżowania obok tartaku i wlotu na przysiółek Kozubale, w stronę centrum Werchraty.

Lokalizacja: 50.26105, 23.4628

Opis:

Figura stoi na prywatnej posesji, jest wielokrotnie zamalowywana co uniemożliwia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 5

Miejsce: krzyż stoi na prywatnej posesji przy drodze głównej około 350 metrów od kościoła w Werchracie w kierunku Woli Wielkiej.

Lokalizacja: 50.26006, 23.46501

Opis:

Krzyż nie ma inskrypcji, ewentualnie jest zamaskowana i zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 4

Miejsce: figura stoi na polach Werchraty na tzw. Górze Kołacza. Wjechać tam można drogą obok budynku gdzie kiedyś był skup mleka. Wjeżdżamy na samą górę i przy ostatnim zakręcie, gdy będziemy mieć przed sobą długą prostą do przysiółka Łozy, około 140 metrów na lewo w polach zobaczymy połamaną figurę.

Lokalizacja: 50.26151, 23.47509

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój

Ten krzyż postawiono na chwałę Bożą 1898 roku

Za staraniem Onufrija Typa

Opis:

Zapewne kiedyś byłą tutaj miedza, ale po scaleniu pól figura stoi na środku pola. Zapewne było to przyczyną jej przypadkowego rozbicia przez maszyny rolnicze.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 3

Miejsce: krzyż stoi w centrum Werchraty obok świetlicy.

Lokalizacja: 50.25696, 23.47147

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka danej swobody

3 maja 1848

Opis:

Pierwotnie krzyż był obrócony frontem do drogi i był większy, ale wjechał w niego samochód i połamał. Jest to klasyczny przykład krzyża pańszczyźnianego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 2

Miejsce: krzyż stoi przy drodze tuż przed cmentarzem w Werchracie.

Lokalizacja: 50.25539, 23.47492

Opis:

Krzyż ma inskrypcję, ale zdekompletowaną, dlatego trudno ją odczytać. Jest to jeden z tych krzyży, który był rzeźbiony z myślą przytwierdzenia do niego wizerunku Chrystusa z metalu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 1

Miejsce: szukamy w Werchracie cmentarza, kilkaset metrów dalej po tej samej stronie drogi stoi ta figurka.

Lokalizacja: 50.25465, 23.47794

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój

Opis:

Na pierwszej tablicy mamy występujący powszechnie skrót Troparionu, tymczasem na drugiej napisany był zapewne fundator i rok. Niestety ktoś raczej specjalnie rozbił te napisy i pozostało tylko kilka liter z których nie da się nic zrekonstruować.

Mało spotyka się kamiennych figur Maryi, w większości są to krzyże. Przed wojną podobnie jak obecnie nie było w okolicy zabudowań, było pole, co sugeruje, że była to przydrożna figura polna.

TUTAJ album ze zdjęciami