Dobra 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.19532, 22.68602

Unikalny kamienny cokół w kształcie kolumny. Nie ma inskrypcji, znajdziemy ją na oryginalnym krzyżu żeliwnym, który zamocowany jest w kolumnie. Po przetłumaczeniu z ukraińskiego odczytamy: „Pamiątka nadania wolności przez tron Austriacki narodowi Galicyjskiemu 3. maja 1848 roku”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bobrówka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.042, 22.86081

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Fundator Iwan … syn … R. 1911”

Inskrypcja jest zamalowana i nie ma możliwości odczytać nazwiska fundatora. Data umieszczona jest na podstawie. Cokół zwieńczony jest kamienną figurą modlącej się postaci, zapewne Maryi (obecnie pomalowana farbą).

TUTAJ album ze zdjęciami

Żurawce 7

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.38501, 23.55736

Brak inskrypcji, ramiona ozdobione skrótami IC XC i titulusem. Na środku ludowa płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego. Jest to wzór krzyża, który stawiany był w okolicy 1860 roku. Krzyż ma wysokość 276 cm, podstawa 48 cm, razem 324 cm. Jest wyższy od krzyża z Siedlisk o 10 cm, który ma 266 cm. Można go uznać za najwyższy kamienny krzyż bruśnieński, składający się z jednego elementu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Żurawce 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.38911, 23.56689

Brak inskrypcji, widać tylko wyryty krzyżyk na szczycie krzyża. Ustabilizowany jest on dzięki prostej kamiennej podstawie. Możliwe, że jest to krzyż mogilny, teoretycznie może być z okresu najazdów tatarskich, jakie miały tu miejsce do 1672 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zatyle 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35739, 23.49487

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawiono na cześć i chwałę Panu Bogu w gromadzie Lubyczy Kniażoj na przysiółku Zatyle. Dnia 2 marca RB 1884”.

Na ramionach krzyża znajdziemy skróty IC XC i titulus, a pod nim datę „RB 1884”. Pod płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego znajduje się symbol czaszki i piszczeli.

TUTAJ album ze zdjęciami

Teniatyska 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.32216, 23.55099

Inskrypcja: „Ten krzyż postawił Piotr i Elszbieta Jaworscy na chwałę Boską. Dnia 20 sier. R 1880”.

Krzyż ozdobiony specyficzną płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego, pod którego stopami znajdziemy symbol czaszki i piszczeli. Krzyże z takim wzorem płaskorzeźby ukrzyżowanego to przykład ewolucji kamieniarki bruśnieńskiej. Płaskorzeźba Chrystusa ma tutaj więcej szczegółów i inną formę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczepiatyn 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.42549, 23.82441

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Za staraniem Mychayła i żony Tekli i syna Bartka Marczewskich. 1898”.

Litery w inskrypcji są niewyraźne przez to, że były zamalowane. Nazwisko „Marczewski” jest próbą rekonstrukcji, a nie tłumaczeniem. Jest to unikalna figura przydrożna. Jest częściowo podobna do tej z Nowego Brusna. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest na ramionach wypukłymi gwiazdkami, u podstawy ma wieniec z gwiazdką, niżej dwa klęczące i modlące się aniołki, mające miedzy sobą kwiat. Na cokole w górnej kondygnacji znajduje się wnęka z płaskorzeźbą modlącej się postaci, na bokach płaskorzeźby modlących się aniołów, gzymsy ozdabiają wypukłe płaskorzeźby kwiatków. Wśród kamiennych figur przydrożnych, jest to unikalny obiekt, możliwe, że wykonywany na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka Osada 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33286, 23.55891

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Fundator tej figury Fedko Palinycja nd: 18 – R 1895”.

Duży kamienny krzyż ozdobiony jest wydatną ludową płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego i titulusem na wypukłej wstędze.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Żurawiecka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35891, 23.5366

Inskrypcja: „Michał Piątkowski syn Józefa. 1920 roku”.

Dzięki sygnaturze kamieniarza na podstawie „P. Lubycki”, możemy dowiedzieć się, kto wyrzeźbił tę figurę. Sygnatury są rzadkie i tym bardziej cenne, bo pozwalają szukać analogicznych. Ten typ cokołu jest bardzo charakterystyczny i pozwala na określenie autorstwa wielu obiektów. Figura jest częściowo uszkodzona i prowizorycznie naprawiana. Krzyżyk jest pęknięty i lepiony betonem i stabilizowany metalowymi płaskownikami.

TUTAJ album ze zdjęciami