Werchrata 40

Miejsce: krzyż stoi przy drodze bocznej w Werchracie, gdzie można dostać się wjeżdżając między cmentarzem z I Wojny a sklepem przez rzekę Rata, jadąc około 180 metrów.

Lokalizacja: 50.25668, 23.46835

Opis:

Żeliwny krzyż złamał się i wstawiono go na nowo i jest teraz krótszy. Kamienny postument powinien mieć inskrypcje, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 39

Miejsce: figura stoi przy bocznej drodze w Werchracioe, najprościej można tam wjechać od strony drogi głównej Horyniec – Werchrata, zjeżdżając z pagóra werchrackiego i gdy zobaczymy pierwsze zabudowania wsi, to skręcamy w lewo i jedziemy około 130 metrów. Tam po lewej stronie drogi stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.25441, 23.46863

Opis:

Figura zapewne ma inskrypcję, ale jest zamalowana i stoi na prywatnej posesji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 38

Miejsce: wjeżdżając od strony Horyńca do Werchraty, gdy wjedziemy na pagór przed wioską, po lewej stronie znajdziemy polną drogę. Jedziemy nią około 300 metrów i tam znajdziemy krzyż przy drodze.

Lokalizacja: 50.25152, 23.46469

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono staraniem obywateli Werchrackich Fiodora Kostyszyn Jacka Hy…l Roku 1871

Opis:

Na nazwisku drugiego fundatora niestety jest dziura. Na krzyżu oprócz klasycznego Titulusa i skrótów imion boskich, mamy postać ukrzyżowanego, pod którego stopami mamy symbol czaszki z piszczelami.

Przed wojną, tak jak teraz, krzyż stał w szczerym polu. Wtedy nie było drogi, która jest asfaltowa. Okolica ta nosiła nazwę Kozubale. Zalewne mieszkający poniżej gospodarze, właściciele pól obok siebie, na miedzy przy drodze wystawili ten krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 37

Miejsce: wjeżdżając od strony Horyńca do Werchraty, gdy wjedziemy na pagór przed wioską, po prawej stronie znajdziemy polną drogę. Jedziemy około 100 metrów i musimy skręcić w pole idąc miedzą około 60 metrów, tam koło małej doliny zasypanej niestety śmieciami znajdziemy te ruiny.

Lokalizacja: 50.24992, 23.46966

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

R.B. 1888 Roku

Opis:

Figura jest rozbita na kawałki, zapewne jej resztki leżą w rowie. Najprawdopodobniej uległa uszkodzeniu podczas prac polowych.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 36

Miejsce: przed wojną, droga która biegła z Horyńca do Werchraty, miała nieco inny przebieg. Pierwotnie, gdy przejeżdżało się przez tory, najbliższa droga do wioski, biegła obok kamiennego krzyża, który obecnie stoi niemal na środku pól. Wycelowana była ona w przysiółek Kuryski.

Lokalizacja: 50.24713, 23.46925

Inskrypcja: język ukraiński

Rok 1891
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Charakterystyczne elementy krzyża, to gwiazdki szczęścia na końcach ramion, mające znaczenie ochronne i Chrystus na krzyżu w prostej, pięknej ludowej formie. Na podstawie krzyża pusty prostokącik, na którym powinien być jakiś napis, zapewne rok.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 35

Miejsce: Krzyż stoi na początku nieistniejącego przysiółka Zawałyle. Najlepiej dojść tam drogą przed torami kolejowymi, w miejscu gdzie przecina je droga asfaltowa w kierunku Werchraty. Idziemy tą drogą około 250 metrów przechodząc przez strumyk i skręcamy dróżką w las w prawo. Idzie się tam skrajem skarpy i na dole są bagna, a po lewej stronie rumowisko po nieistniejącej wiosce Zawałyle. Zaraz na początku stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.24468, 23.47301

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

1885

Opis:

Krzyż oprócz klasycznych skrótów na ramionach, ma dodatkowy rzucający się w oko atrybut jakim jest czaszka i piszczele pod stopami Chrystusa, który wyrzeźbiony jest w ludowym stylu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 34

Miejsce: Figura znajduje się na terenie nieistniejącej wioski Zawałyle. Trafić tam można wchodząc w drogę przed torami kolejowymi przed Werchratą, które przecina tutaj droga asfaltowa. 400 metrów dalej znajdziemy się na polach Zawałyli, najlepiej iść krańcem pól i lasu aż do końca, gdzie jest kąt pól. Wtedy wchodzimy na prawo w las, gdzie była wioska i tam kilkadziesiąt metrów dalej między czterema starymi drzewami znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.24027, 23.46974

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

R.B. 1906 Roku

Opis:

Figura dodatkowo ma płaskorzeźbę św. Mikołaja w stylizowanej wnęce na kapliczkę. Ciekawie wygląda też krzyżyk wieńczący postument, gdzie można znaleźć klasyczne skróty i rozetę na górnym ramieniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 33

Miejsce: figura stoi na terenie nieistniejącego przysiółka Łużki. Najprościej tam trafić idąc 300 metrów od ostrego zakrętu asfaltowej drogi przecinką pod linią wysokiego napięcia w stronę Werchraty. Zakręt ten znajduje się około 2 kilometry od jeziorka w Zaniemicy, jadąc w stronę Dziewiecierza. Ponieważ obecnie Łukżki jako wioska nie istnieje i jest tam las, to najłatwiej trafić w okolicę figury idąc 300 metrów pod linią i następnie pod kątem prostym skręcamy w prawo, powinna być tam leśna droga i idziemy około 300 metrów dalej nieopodal strumienia.

Lokalizacja: 50.23523, 23.45636

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator Fedko Junko

R 1908

Opis:

Figura ma inskrypcję stylizowaną na odręczne pismo, stąd trudno ją jednoznacznie odczytać. Powyższe tłumaczenie jest prawdopodobne. Jakiś napis jest też na kołnierzu postumentu, ale trudno go odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 32

Miejsce: figura stoi na terenie nieistniejącego przysiółka Łużki. Najprościej tam trafić idąc 300 metrów od ostrego zakrętu asfaltowej drogi przecinką pod linią wysokiego napięcia w stronę Werchraty. Zakręt ten znajduje się około 2 kilometry od jeziorka w Zaniemicy, jadąc w stronę Dziewiecierza. Ponieważ obecnie Łukżki jako wioska nie istnieje i jest tam las, to najłatwiej trafić w okolicę figury idąc 300 metrów pod linią i następnie pod kątem prostym skręcamy w prawo, powinna być tam leśna droga i idziemy około 150 metrów dalej.

Lokalizacja: 50.23596, 23.45486

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

R 1939 8/8

Opis:

Krzyżyk wieńczący postument jest uszkodzony, jego resztek nie ma w pobliżu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 30

Miejsce: najłatwiej go znajdziemy jadąc drogą polną i potem leśną, w którą trzeba wjechać przed Niwkami, na skraju lasu, nieopodal krzyża kamiennego przy drodze. Trzeba jechać przez las, aż dotrzemy do rozległych pól w środku lasu. Tam na skraju, przy drodze stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.2364, 23.43189

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Staraniem Gromady 1891 R.

Opis:

Przed wojną były w okolicy takie przysiółki jak: Nesteraki, Szupry i Szustaki. Figura stała na rozwidleniu drogi, która prowadziła na Szupry i Szustaki. Jest to krzyż polny, który został wystawiony przez miejscową społeczność. Krzyżyk wieńczący jest pęknięty i prowizorycznie sklejony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 29

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze po prawej stronie (na skraju pola) około 600 metrów przed Niwkami.

Lokalizacja: 50.22846, 23.42204

Inskrypcja: język ukraiński

Postawiono ten krzyż staraniem Afanasija Balucha R.B. 1864 Dnia 20 lipca

Opis:

Figura ma inskrypcję z tyłu odnoszącą się do fundatora, natomiast z przodu oprócz klasycznych skrótów jest jeszcze zapewne tekst Troparionu: „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy”. Inskrypcja z przodu jest zdekompletowana i jest to prawdopodobna formuła, która powinna się znaleźć na krzyżu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 28

Miejsce: resztki krzyża stoją przy drodze polnej, idącej ku Niemicy z Niwek. W linii prostej od Niwek do miejsca z elementami krzyża jest 900 metrów, niedaleko jest ściana lasu.

Lokalizacja: 50.24118, 23.42578

Inskrypcja: język ukraiński

Opis:

Niestety leży tutaj tylko element krzyża z trzema ramionami, brakuje trzonu, na którym na pewno była inskrypcja. Dodatkowo ktoś przyniósł element krzyżyka z jakiejś figury. Nie wiadomo skąd.

TUTAJ album ze zdjęciami