Korzenica 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

050.04706, 22.92

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu”.

Brakuje dolnej części cokołu, na której mogła być data i fundator. Trudno określić, czy oryginalnie był tutaj kamienny krzyżyk, czy ten co teraz, z żeliwa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Korzenica 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.04662, 22.93473

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco…”.

Na końcu inskrypcji jest jeszcze data, ale trudno ją odczytać. Jest to tylko element figury, która została zniszczona. Obok postawiono metalowy krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Korzenica 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03941, 22.9226

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka nadanej wolności w dzień 3 maja 1848. Staraniem gromady Korzenickiej”.

Krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Obecnie na kamienny krzyż naniesione jest coś w rodzaju tynku. Litery w inskrypcji są w niektórych miejscach niedokładnie odwzorowane. Wygląda na to, że na samym dole jest jeszcze coś napisane, być może data postawienia krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Czerniawka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.06205, 23.00078

Inskrypcja: „Ten krzyż… Fundator Tomasz Boncal z Czerniawki dnia 14/6. 1892”

Inskrypcja jest stara i zerodowana, trudno ją odczytać. Dzień w inskrypcji może być inny niż „14”. Figura była zniszczona, ale została prowizorycznie sklejona. Cokół pęknięty na pół został sklejony do góry nogami i jego górna część jest odwrotnie. Krzyżyk wieńczący jest zamocowany przy pomocy betonu. Ramiona jego ozdobione są wypukłymi gwiazdkami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Charytany 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.9909, 22.91228

Krzyż posiada inskrypcję, ale nie da się jej odczytać, cały front figury uległ erozji, kamień się sypie i płatami odpadają elementy. Krzyżyk wieńczący także od frontu uległ erozji i odpadły płaskorzeźby. Ramiona krzyżyka ozdobione są wklęsłymi gwiazdkami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bobrówka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.042, 22.86081

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Fundator Iwan … syn … R. 1911”

Inskrypcja jest zamalowana i nie ma możliwości odczytać nazwiska fundatora. Data umieszczona jest na podstawie. Cokół zwieńczony jest kamienną figurą modlącej się postaci, zapewne Maryi (obecnie pomalowana farbą).

TUTAJ album ze zdjęciami