Dąbrowa 1

Miejsce: Figura stoi w Dąbrowie przy głównym skrzyżowaniu w wiosce, obok dużego drewnianego krzyża.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11961, 23.1543

Inskrypcja: język polski

Boże błogosław lud twuj

Xenia…

Opis:

Figura była zniszczona, ale została naprawiona. Trudno odczytać inskrypcję, gdzie umieszczona jest fundatorka i data fundacji, bowiem farba zeszkliła się i nie da rady jej usunąć. Na krzyżyku wieńczącym na górnym ramieniu znajdziemy tytuł: INRI

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 9

Miejsce: Jadąc z Lubaczowa w kierunku Dąbrowy, przy ostatnich zabudowaniach na zakręcie, przy drodze, znajdziemy krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13394, 23.14774

Inskrypcja: język polski

Fondator Michał…

Opis:

Nazwiska fundatora nie da się odczytać, bowiem ta część inskrypcji jest odbita. Krzyż uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojny. Wedle lokalnych podań, głowę Jezusowi miał odciąć żołnierz na koniu. Po tym procederze koń się spłoszył i strącił jeźdźca, który zaginął na miejscu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 2

Miejsce: Krzyż znajduje się nieopodal przysiółka Szczutkowa Prewedy. Wyjeżdżając z drogi głównej w kierunku zabudowań po lewej stronie jest na polach lasek, gdzie są wykopy po pisaku. Tam przy starej lipie stoi ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.10201, 23.09346

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż wystawił RB Grzegorz…

……

Opis:

Krzyż był zniszczony, ale został odnowiony. Z tablicy inskrypcyjnej można odczytać tylko część napisów. Według lokalnych opowieści, w tym miejscu miała stanąć cerkiew w Szczutkowie, ale zmieniono zdanie. Dlatego mieszkańcy, postanowili to miejsce upamiętnić krzyżem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 3

Miejsce: Figura stoi na łące przy polnej drodze niegdyś łączącej przysiółki Prewedy i Mielniki.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.09583, 23.08295

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawił Andrij Sikora

…   1909

Opis:

Inskrypcja na krzyżu zapewne wykonywana była przez samego fundatora, ewentualnie ktoś, kto w okolicy potrafił pisać, pomógł wykonać tę niezgrabną inskrypcję. Część inskrypcji między fundatorem a datą nie jest widoczna. Na dolnej części cokołu znajduje się zapewne modlitwa: Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Borowa Góra 7

Miejsce: na końcu Borowej Góry, jadąc w kierunku Sieniawki, na ostatnim rozwidleniu dróg jedziemy 400 metrów dalej i za przedostatnim gospodarstwem stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.14792, 23.2225

Opis:

Figura ma unikalny wzór, płaskorzeźba we wnęce na postumencie to zapewne modlący się Chrystus, zazwyczaj jest w takich przypadkach św. Mikołaj albo Maryja. Figura posiada inskrypcję, ale jest na siłę poprawiana i wyszły z tego trudne do odczytania litery.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 4

Miejsce: jadąc z Opaki w kierunku Szczutkowa, skręcamy w drogę biegnącą w kierunku Nowej Grobli. Gdy dojedziemy do ściany lasu, po lewej stronie będziemy mieć wcześniej las niż po prawej, jedziemy na skraj lasu po prawej stronie, tam będzie droga leśna, skręcamy w lewo i jedziemy 100 metrów w las. Tam po lewej stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.11451, 23.08674

Inskrypcja: język polski

… domine et be hedik heredi tautue

fundator Marcin Gancarz 3/7 1923

Opis:

Jest to jedyna figura przydrożna w regionie, która ma inskrypcję w innym języku niż polski czy ukraiński, zapewne jest to sentencja łacińska. Dalej już po polsku przedstawiony jest fundator. Data jest rekonstrukcją, bowiem element ten jest obity. Brakuje krzyżyka wieńczącego, zapewne został uszkodzony podczas wojny, bowiem na postumencie są ślady po kulach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Sama 6

Miejsce: Około 350 metrów za krzyżem nr 2 mamy drogę boczną w Krowicy Samej po prawej stronie. Zjeżdżamy w dół i tam po prawej stronie przy pierwszym gospodarstwie stoi krzyż za siatką.

Lokalizacja: 50.09701, 23.22309

Opis:

Miejsce gdzie jest inskrypcja jest zamalowane, figura stoi za siatką na prywatnej posesji. Zapewne jest na niej tylko data 1922 rok.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wólka Krowicka 3

Miejsce: Krzyż znajduje się za przysiółkiem Brozie w lesie. W linii prostej to około 420 metrów za rozwidleniem dróg w Broziach, gdzie idzie droga leśna ku Borowej Górze.

Lokalizacja: 50.12967, 23.21993

Opis:

Krzyż nie ma inskrypcji, był połamany ale został odnowiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 6

Miejsce: Figura stoi przy leśnej drodze idącej z okolic nieistniejącego przysiółka Podolczaki w kierunku Borowej Góry. Najłatwiej ją odnaleźć docierając do figury nr 4 i jadąc ok 700 metrów dalej drogą w kierunku Borowej Góry po lewej stronie drogi znajdziemy obiekt.

Lokalizacja: 50.12438, 23.23853

Opis:

Pierwotnie kamienny postument zdobiła kamienna figura Maryi z dzieciątkiem, niestety uległa zniszczeniu i leży obok za drzewem, nie ma głowy. To ten sam wzór co figura w Hucie Złomy przy studzience, co ciekawe także nie ma głowy. Nie ma inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Borowa Góra 6

Miejsce: Figura stoi w lesie za Borową Górą w kierunki Sieniawki, około 2 km. za zabudowaniami wsi. Przy figurze jest rozwidlenie dróg, gdzie można dotrzeć do „Kapliczki na Gwozdach”.

Lokalizacja: 50.13879, 23.24488

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

RB 1895

Opis:

Krzyżyk wieńczący figurę jest uszkodzony i prowizorycznie spięty klamrami. Jest rzadkim przykładem, gdzie ozdabia się krzyżyk skrótami, które występują na starszych i większych krzyżach. Z biegiem czasu, na nowych krzyżach te skróty przestały być rzeźbione.

TUTAJ album ze zdjęciami

Załuże 2

Miejsce: Figura znajduje się przy gospodarstwie na przysiołku Załuża – Czarne

Lokalizacja: 50.19908, 23.13569

Opis:

Figura została wystawiona w 1950 roku przez mieszkańców, na pamiątkę zamordowanych mieszkańców Załuża i Dachnowa przez żołnierzy Wermachtu w 1941 roku 22 czerwca.

TUTAJ album ze zdjęciami

Załuże 3

Miejsce: Figura stoi przy drodze na prywatnej posesji za płotem około 900 metrów od kościoła w Załużu.

Lokalizacja: 50.19726, 23.15761

Opis:

Figura mocno zniszczona, ale prowizorycznie poklejona betonem i zamalowana wapnem, dlatego nie da się odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami