Horyniec-Zdrój 10

Miejsce: na polach, w okolicy przysiółka Szwaby (na południe), stoi stary kamienny krzyż.

Lokalizacja: 50.19066, 23.38506

Inskrypcja: język ukraiński

Ten Krzyż postawiono staraniem Stefana Szymeczki 1895 roku

Opis:

Krzyż ten pochodzi z roku 1895 – czyli przedstawia typ ludowego kamieniarstwa bruśnieńskiego. W Radrużu naprzeciw obecnego gospodarstwa rolnego stoi podobny krzyż, który jest bardziej bogato zdobiony.

Przed wojną na Szwabach mieszkała rodzina Szymeczków, była to chłopska bogata rodzina. Zanim zrobiono komasacje pól, droga biegła tutaj tuż przy krzyżu ukosem w stronę lasku Pasieka, który należał do zamożnego chłopa z Hałani. Ponieważ jest to typowy krzyż polny, można śmiało przypuszczać, że fundator miał na celu coś w rodzaju ochrony swoich pól przed nieszczęściami.

Może nie z samym krzyżem, ale zapewne z jego fundatorem wiąże się historia z czasów wojny. W rodzinę Szymeczków wżeniła się Polka. Pewnego dnia, gdy UPA robiła obławę, rodzina tej Polki schroniła się u Stefana, który nie wydał ich i dzięki temu uniknęli śmierci. Ten krzyż można śmiało kojarzyć z Ukraińcem, dzięki któremu do dziś żyje Polska rodzina w Horyńcu, która się schroniła u niego. Jego samego potem wywieziono.

TUTAJ album ze zdjęciami