Kowalówka 5

Miejsce: idziemy obok cmentarza w Kowalówce, mając go prawej stronie. Po lewej znajduje się staw, do którego głębokim rowem płynie woda ze strumyka. Na końcu tego stawu, za strumykiem jest las na piaskowym pagórku. Tam 20 metrów od strumyka stoi krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27439, 23.15671

Inskrypcja: język ukraiński

…Stefan Kuriłowycz RB 1831

Opis:

Data na krzyżu zbiega się z powstaniem listopadowym. W tym czasie nie było cmentarza w Kowalówce, powinien być jeszcze przy cerkwi. W tej okolicy był las należący do lokalnego właściciela ziemskiego. Prawdopodobnie na tym pagórku, między dwoma strumykami (wtedy teren należał do Żukowa), był cmentarz epidemiczny.

TUTAJ album ze zdjęciami