Książka „Krzyżowe opowieści”

„Krzyżowe opowieści” to na obecną chwilę jedyna w swoim rodzaju książka regionalna. Skierowana jest głównie do dzieci ale także i dla rodziców. Celem powstania tej publikacji jest zainspirowanie dzieci, a także ich rodziców lokalnym dziedzictwem kulturowym, historią i sztuką.

Opowieści zawarte w książce nawiązują do wielu różnych dziedzin życia. Inspiracją dla nich były między innymi drzeworyt płazowski, huta kryształu pod Narolem, garncarstwo dziewięcierskie, Linia Mołotowa, wyprawa na czambuły tatarskie Sobieskiego, rodzinne tragedie, radości, wiejskie straszydła i inne historie związane z fundacjami kamiennych krzyży na Roztoczu.

Legendy te tworzą skondensowaną historię regionu, zapisaną w formie baśniowej, przystępnej dla dzieci. Dla rodziców opracowana została część z historią kamieniarki bruśnieńskiej, aby mogli wytłumaczyć dzieciom niektóre aspekty historyczne. Każda opisana legenda oznaczona jest kodem QR, który pozwoli namierzyć w terenie miejsce akcji legendy. Książka ozdobiona jest foto-ilustracjami. 5 z nich zostało wyselekcjonowanych do wydrukowania na banerach na siatce mesh i wyeksponowanych w terenie.

Projekt zakładał też spotkania autorskie z dziećmi w szkołach, jednakże ograniczenia związane z COVID-19 wymusiły zorganizowanie działań online w tym zakresie. W dniu 12 listopada zorganizowane zostało przedpremierowe spotkanie na wolnym powietrzu z harcerzami z lubaczowskiego hufca. Podczas spotkania harcerze poznali historię kamiennych krzyży i autorka opowieści, Pati Maczyńska, przeczytała kilka legend. Premiera online zorganizowana została 26. listopada, jednocześnie w Zamościu, podczas spotkania dyskusyjnego klubu książki Tarabook, Pati Maczyńska zaprezentowała naszą książkę. Na spotkaniu obecni byli między innymi przewodnicy turystyczni, dla których nasza pozycja wydawnicza jest doskonałym materiałem dydaktycznym. Wszyscy uczestnicy spotkania również otrzymali egzemplarze „Krzyżowych opowieści”.

Pod koniec listopada dotarły do harcerzy książki. Trafiły one również do uczniów ze szkół z takich miejscowości jak: Zamość, Bełżec, Ruda Różaniecka, Łukawica. Aby książki były dostępne także dla innych zainteresowanych, Stowarzyszenie przekazało książki także do bibliotek między innymi w Bełżcu, Narolu i szkół filialnych, Cieszanowa i jej filii, Książnicy Zamojskiej. Żeby dostęp do publikacji mieli także turyści z dziećmi, książka przekazana została do Punktu Informacji Turystycznej w Narolu, Biura Turystycznego Quand w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach i Punktu Informacji Kulturalnej i Turystycznej – Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Na stronie internetowej poświęconej książce znajduje się więcej informacji o tym projekcie. Z czasem pojawiać się będą tam kolejne lokalizacje gdzie dostępna będzie książka: https://legendy.kamiennekrzyze.pl

Projekt pod tytułem „Kamienne krzyże bruśnieńskie i legendy” realizowany był przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Realizator: Stowarzyszenie „Tegit Et Protegit” z Horyńca-Zdroju. Twórcy publikacji to: Pati Maczyńska, Grzegorz Ciećka i Alicja Mróz.