Radawa 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10516, 22.72007

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka danej wolności d. 3 maja 1848 r. Ufundował ten krzyż Teodor Terebeneć. r. 1890”.

Jest to pamiątka zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Możliwe, że postawiona na miejscu starszej. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z modlącą się postacią z aureolą. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i naprawiony prowizorycznie przy pomocy betonu i metalowych płaskowników z śrubami. Pierwotnie były pod krzyżem tylko dwie modlące się postaci, potem dokręcono do krzyża metalową figurkę ukrzyżowanego Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami