Wierzbica 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.346, 23.64813

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „R.B. 1985. Dnia 19 maja”.

Kamienny cokół ozdobiony żeliwnym odlewem krzyża, który uległ uszkodzeniu i jego elementy leżą obok. Przy tym obiekcie można zobaczyć, jak wygląda oryginalne tylne mocowanie żeliwnego krzyża, przy pomocy metalowej obejmy i pręta stabilizującego. Przy niektórych krzyżach żeliwnych widać mocowanie na siłę, gdzie dopasowuje się cokół poprzez jego obłupanie. Może to oznaczać, że nie są to dwa oryginalne elementy, tylko jeden z nich został pozyskany na przykład z cmentarza.

TUTAJ album ze zdjęciami