Wólka Zapałowska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10393, 22.8939

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Ten krzyż Hrihorija Czytyrbik 1906”.

Krzyżyk wieńczący w ciekawym ludowym wzorze z wklęsłą gwiazdką rytowaną na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szówsko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.05631, 22.70786

Inskrypcja: „Święta Marjo módl się za nami. 1930 MJ”.

Obiekt ma niestandardowy wygląd jak na kamieniarkę bruśnieńską. Jednakże tego typu cokoły były wytwarzane przez kamieniarzy. Można uznać, że figura była robiona na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ryszkowa Wola 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.06444, 22.84791

Brak inskrypcji. Cokół z rzadko spotykanym wzorem wykończeń ścian. Krzyżyk wieńczący został zniszczony i leży w kawałkach obok podstawy. Obecnie w cokole jest betonowy zamiennik.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ryszkowa Wola 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09249, 22.84446

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Fundator Nykolaj Maczuga. RB. 1906…”.

W inskrypcji za datą są jeszcze jakieś cyfry, zapewne mające oznaczać dzień i miesiąc. Figura zamalowana i lepiona betonem, co utrudnia dostrzeżenie detali.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10516, 22.72007

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka danej wolności d. 3 maja 1848 r. Ufundował ten krzyż Teodor Terebeneć. r. 1890”.

Jest to pamiątka zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Możliwe, że postawiona na miejscu starszej. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z modlącą się postacią z aureolą. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i naprawiony prowizorycznie przy pomocy betonu i metalowych płaskowników z śrubami. Pierwotnie były pod krzyżem tylko dwie modlące się postaci, potem dokręcono do krzyża metalową figurkę ukrzyżowanego Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11348, 22.71686

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Fundator … 1898”

Inskrypcja zamalowana farbą, brak dostępu, ktoś od razu przy cokole postawił ogrodzenie. Kamienny krzyżyk wieńczący zapewne był bez Chrystusa, tylko dwie modlące się postaci pod krzyżem. Obecnie dokręcona jest metalowa figurka ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13947, 22.71927

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Sprawił ten krzyż Fedoryj Kruli. 1907”.

Cokół ozdobiony jest wnęką z płaskorzeźbą modlącej się postaci. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Pod ukrzyżowanym mamy dwie postaci, które mają atrybuty charakterystyczne dla świętych, a nie klasycznie występujących w kamieniarce bruśnieńskiej Maryi i Marii Magdalenie. Możliwe, że tutaj pod krzyżem stoi św. Katarzyna i św. Barbara.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13395, 22.75953

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż ufundowali Juan i Magdalena Warychy w r. 1899…”.

Końcowa część inskrypcji jest trudna od odczytania, figura jest zamalowana farbą. Możliwe, ze cokół był przygotowywany pod żeliwny krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13147, 22.76608

Figura zamalowana, brak inskrypcji. Mamy tu przedstawienie św. Jana Nepomucena. Biorąc pod uwagę wzór cokołu, można przyjąć, że jest to posąg bruśnieński. W takim wypadku byłby to jedyny, lub jeden z niewielu posągów św. Jana Nepomucena pochodzący ze Starego Brusna. Zazwyczaj rzeźbione były tam figury aniołów, Maryi i Jezusa.

TUTAJ album ze zdjęciami