Horyniec-Zdrój 8

Miejsce: szczątki figury leżą na Siole, przy drodze, gdzie jest wlot bocznej dróżki prowadzącej z tunelu pod torami kolejowymi i wchodzącej w zakręt drogi asfaltowej.

Lokalizacja: 50.19691, 23.36642

Inskrypcja: język polski

Na Chwałę Bożą

Opis:

Pierwotnie stała tutaj kamienna figura, ale przed rokiem 1989-tym uległa zniszczeniu. Szczątki leżą obok metalowego krzyża. O tym, że pierwotnie była kamienna figura, świadczy podstawa, w którą jest wbity metalowy krzyż. Ze szczątków można odczytać już zatarty napis. Obecnie jest to krzyż metalowy, ma tabliczkę z napisem po Polsku:
Zbaw Lud Twój Panie 1989 r.

Przed wojną była to droga główna, obecna trasa jest wytyczona po wojnie. Kiedyś droga główna biegła trasą: Z centrum Horyńca prosto, aż do kapliczki, tutaj ostro zakręcała w stronę tunelu pod torami. Tuż przed tunelem, droga skręcała w stronę Nowin Horynieckich i to przy tej drodze, zapewne na skrzyżowaniu z jedną z wylotowych z gospodarstwa fundatora, stała ta figura.

TUTAJ album ze zdjęciami