Krzywe 2

Miejsce: figura stoi przy drodze, pod starymi dębami około 100 metrów przed ostrym zakrętem na końcu wioski, gdzie droga prowadzi na przysiółek Duchnicze.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.19971, 23.30721

Opis:

Figura nie posiada inskrypcji. Krzyżyk wieńczący uległ uszkodzeniu, bowiem całość była przechylona. Po przewróceniu się, został naprostowany, a krzyżyk naprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami