Makowisko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.04589, 22.77931

Inskrypcja jest zamalowana farbą olejną i nie można jej odczytać. Figura była prowizorycznie odnawiana. Posadowiono ją na betonowej wylewce, krzyżyk wieńczący prawdopodobnie był z kamienia, ale uległ zniszczeniu, dlatego zastąpiono go betonowym zamiennikiem.

TUTAJ album ze zdjęciami