Zapałów 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07962, 22.94618

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Staraniem Iwan Łychacza P. 1938 R.”.

Wcześniej obok figury było gospodarstwo Iwana Łychacza i droga przez nieistniejący przysiółek Zapałowa – Polanka. Obecnie wieś nie istnieje, dlatego można odnieść wrażenie, że obiekt został postawiony w polu. Krzyżyk jest rozbity na kilka części, które leżą pod nim. Obok zachowały się spróchniałe dwa słupki z ogrodzenia. Zapewne ogrodzenie składało się tak jak w najbliższej okolicy z drewnianych słupków i metalowych prętów. Nad tablicą z inskrypcją, znajdziemy zakole, w którym wykuto krzyżyk dla ozdoby.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07304, 22.91368

Figura ma inskrypcję, jest naniesiona nie tylko na tablicę inskrypcyjną, ale także na gzymsy. Niestety trudno ją odczytać przez permanentne zamalowywanie. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i jego elementy leżą obok cokołu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.08505, 22.8905

Figura ustawiona na dużej betonowej wylewce. Cokół zwieńczony betonowym krzyżykiem, oryginalny zapewne uległ zniszczeniu. Cokół został ustawiony odwrotnie i front z tablicą inskrypcyjną znajduje się z tyłu. Nie widać śladów inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09495, 22.86376

Figura uszkodzona, albo są to obicia, albo w wyniku erozji płatami odpadł kamień. Najprawdopodobniej na górnej tablicy inskrypcyjnej jest formuła modlitewna: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. R. K.” Brakuje dolnej części belki krzyżyka wieńczącego, który ozdobiony jest na szczycie wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.1007, 22.85606

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół uszkodzony, ozdobiony wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Ramiona są prowizorycznie sklejone betonem, tworząc okrąg.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zaleska Wola 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.97594, 22.97928

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na pamiątkę zniesienia pańszczyzny 1848”.

Kamienny cokół przygotowany pod żeliwny krzyż. Na żeliwnym krzyżyku z tyłu sygnatura „SIG S2”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wysocko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.9956, 22.84425

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół nie ma płaskorzeźby Chrystusa ukrzyżowanego, na ramionach ozdobiony jest wypukłymi gwiazdkami. U podstawy ma wyrzeźbiony wieniec z wypukłą gwiazdką w środku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wólka Zapałowska 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11227, 22.89025

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Ten krzyż postawił Stjefan Mył. RB. 1901.”

Cokół pęknięty na pół, sklejony prowizorycznie betonem. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na szczycie belki wypukłą gwiazdką i na ramionach skróty IC XC, oraz titulus.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wólka Zapałowska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10393, 22.8939

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Ten krzyż Hrihorija Czytyrbik 1906”.

Krzyżyk wieńczący w ciekawym ludowym wzorze z wklęsłą gwiazdką rytowaną na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wietlin Wieś 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.00338, 22.80636

Prawdopodobnie nie ma inskrypcji. Figura zamalowana i na prywatnej posesji. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z płaskorzeźbą ze św. Mikołajem. Krzyżyk wieńczący na ramionach ma wypukłe kwiatki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Tuchla 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03567, 23.00587

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na chwałę Bożą postawił ten krzyż Ołeksa Hirnyj”.

Podstawa schodkowa schowana pod ziemią. Figura poobijana na cokole, odpadłą jedna postać przy krzyżyku, który jest też ozdobiony wklęsłą gwiazdką na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami