Radawa 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.12842, 22.78584

Figura na prywatnej posesji, ma uszkodzony cokół. Właściciel obiektu postanowił zamontować krzyżyk na połowie cokołu. Jest tam inskrypcja, ale zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07962, 22.94618

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Staraniem Iwan Łychacza P. 1938 R.”.

Wcześniej obok figury było gospodarstwo Iwana Łychacza i droga przez nieistniejący przysiółek Zapałowa – Polanka. Obecnie wieś nie istnieje, dlatego można odnieść wrażenie, że obiekt został postawiony w polu. Krzyżyk jest rozbity na kilka części, które leżą pod nim. Obok zachowały się spróchniałe dwa słupki z ogrodzenia. Zapewne ogrodzenie składało się tak jak w najbliższej okolicy z drewnianych słupków i metalowych prętów. Nad tablicą z inskrypcją, znajdziemy zakole, w którym wykuto krzyżyk dla ozdoby.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07304, 22.91368

Figura ma inskrypcję, jest naniesiona nie tylko na tablicę inskrypcyjną, ale także na gzymsy. Niestety trudno ją odczytać przez permanentne zamalowywanie. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i jego elementy leżą obok cokołu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.08505, 22.8905

Figura ustawiona na dużej betonowej wylewce. Cokół zwieńczony betonowym krzyżykiem, oryginalny zapewne uległ zniszczeniu. Cokół został ustawiony odwrotnie i front z tablicą inskrypcyjną znajduje się z tyłu. Nie widać śladów inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09495, 22.86376

Figura uszkodzona, albo są to obicia, albo w wyniku erozji płatami odpadł kamień. Najprawdopodobniej na górnej tablicy inskrypcyjnej jest formuła modlitewna: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. R. K.” Brakuje dolnej części belki krzyżyka wieńczącego, który ozdobiony jest na szczycie wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zapałów 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.1007, 22.85606

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół uszkodzony, ozdobiony wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Ramiona są prowizorycznie sklejone betonem, tworząc okrąg.

TUTAJ album ze zdjęciami

Zaleska Wola 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.97594, 22.97928

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na pamiątkę zniesienia pańszczyzny 1848”.

Kamienny cokół przygotowany pod żeliwny krzyż. Na żeliwnym krzyżyku z tyłu sygnatura „SIG S2”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wysocko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.9956, 22.84425

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół nie ma płaskorzeźby Chrystusa ukrzyżowanego, na ramionach ozdobiony jest wypukłymi gwiazdkami. U podstawy ma wyrzeźbiony wieniec z wypukłą gwiazdką w środku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wólka Zapałowska 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11227, 22.89025

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Ten krzyż postawił Stjefan Mył. RB. 1901.”

Cokół pęknięty na pół, sklejony prowizorycznie betonem. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na szczycie belki wypukłą gwiazdką i na ramionach skróty IC XC, oraz titulus.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wólka Zapałowska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10393, 22.8939

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Ten krzyż Hrihorija Czytyrbik 1906”.

Krzyżyk wieńczący w ciekawym ludowym wzorze z wklęsłą gwiazdką rytowaną na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami