Zapałów 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07962, 22.94618

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Staraniem Iwan Łychacza P. 1938 R.”.

Wcześniej obok figury było gospodarstwo Iwana Łychacza i droga przez nieistniejący przysiółek Zapałowa – Polanka. Obecnie wieś nie istnieje, dlatego można odnieść wrażenie, że obiekt został postawiony w polu. Krzyżyk jest rozbity na kilka części, które leżą pod nim. Obok zachowały się spróchniałe dwa słupki z ogrodzenia. Zapewne ogrodzenie składało się tak jak w najbliższej okolicy z drewnianych słupków i metalowych prętów. Nad tablicą z inskrypcją, znajdziemy zakole, w którym wykuto krzyżyk dla ozdoby.

TUTAJ album ze zdjęciami