Werchrata 16

Miejsce: figura znajduje się przy Zielonym Szlaku, na masywie wzgórza Monastyr, około 300 metrów przed ruinami klasztoru Bazylianów.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.28541, 23.44524

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Staraniem …

…0 R

Opis:

Figura była przewrócona, ale została złożona i naprawiona. Inskrypcja jest częściowo zniszczona, można odczytać treść powszechnie występującego na figurach Troparionu i element daty zakończony zerem.

TUTAJ album ze zdjęciami