Werchrata 25

Miejsce: krzyż znajdziemy w Werchracie, w przysiółku Kozubale, w okolicy posesji z numerami domówi: 21 i 21a.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25687, 23.46405

Inskrypcja: język ukraiński

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy 1897

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, przedstawione powyżej tłumaczenie jest najbardziej prawdopodobnym tekstem. W dacie ostatnią cyfrą jest zapewne 7. Jest to unikalny krzyż przydrożny, praktycznie nie spotyka się tego typu obiektów z takimi elementami ozdobnymi na gzymsach jak i na dolnej części cokołu, gdzie przedstawiony jest cherubin, nad nim wstęga, gdzie można znaleźć też powtórzoną datę 1897. Krzyżyk wieńczący jest lepiony betonem i stabilizowany metalowymi elementami, także cokół ma ślady zniszczeń.

TUTAJ album ze zdjęciami