Chotylub 16

Miejsce: figura stoi przy drodze po prawej stronie, w okolicy nieistniejącej wioski Rudka. To 370 metrów od skrzyżowania z wlotem drogi z Podemszczyzny.

Lokalizacja: 50.24599, 23.28087

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiony na chwałę Boga 1903

Opis:

Oryginalny krzyżyk leży połamany obok. Figura była zniszczona, obecnie jest naprawiona.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 15

Miejsce: obok remizy skręcamy w drogę idącą w kierunku wsi Dąbrówka, jedziemy około 1500 metrów i po prawej stronie szukamy drogi polnej, wjeżdżamy w nią i jedziemy 1300 metrów i skręcamy w lewo, po 350 metrach dalej skręcamy w lewo i jedziemy do widocznych niedaleko lip, między nimi stoi ta figura

Lokalizacja: 50.25567, 23.2576

Opis:

Figura była zrujnowana, ale teraz jest naprawiona. Nie podsiada inskrypcji. Postument zwieńczony jest ciekawym wzorem krzyżyka, z dużą gwiazdą na trzonie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 14

Miejsce: W przysiółku Rudka, na skraju lasu mamy kapliczkę, jedziemy od niej w las około 300 metrów i wypatrujemy po lewej stronie figury.

Lokalizacja: 50.25207, 23.28582

Opis:

Figura nie posiada inskrypcji. Na postumencie widać dziury, zapewne po kulach. Postument zwieńczony jest mało spotykanym wzorem krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 13

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 72 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.24194, 23.23659

Opis:

Figura jest uszkodzona i prowizorycznie sklejona betonem, wielokrotnie malowana, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 12

Miejsce: krzyż stoi obok skrzyżowania drogi Brusno Nowe – Chotylub – Podemszczyzna.

Lokalizacja: 50.24599, 23.28596

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiła gromada Rudniańska na pamiątkę da.. nam wolności za panowania ces: Ferdinanda I Dnia 15 maja 1848

Opis:

To jedyny polski krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Element inskrypcji na środku krzyża jest uszkodzony po strzale z karabinu podczas II Wojny Światowej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 11

Miejsce: figura stoi kilometr od skrzyżowania dróg, z wlotem na Podemszczyznę, skąd kierujemy się w stronę Chotylubia.

Lokalizacja: 50.24457, 23.27287

Inskrypcja: język polski

Ten…
Fondator wójt Józef Wóicak 1898

Opis:

Figura jest pobijana i sklejona na nowo. Zapewne na górnej tablicy inskrypcyjnej była formuła: „Ten krzyż postawiono na chwałę Boga”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 10

Miejsce: do miejsca z połamaną figurą można dojść wchodząc ze skrzyżowania obok osiedla po byłym PGRze drogą w pola około 850 metrów, gdy spojrzymy na prawo, 50 metrów od drogi w polu zobaczymy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.25136, 23.2532

Opis:

Figura jest porozbijana. Widać że są jakieś napisy, ale nie da się ich odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 9

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 880 metrów dalej. Tam po prawej stronie drogi na polach znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.24337, 23.21695

Inskrypcja: język polski

Założony Bog…

Opis:

Inskrypcja jest obita i nie można jej odczytać. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 8

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 250 metrów, tam na skrzyżowaniu polnych dróg po lewej stronie znajdziemy ruiny figury.

Lokalizacja: 50.23785, 23.2165

Opis:

Figura jest znacznie uszkodzona, leży obok drogi, zapewne została zniszczona podczas gdy kopano tu rowy odwadniające.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 7

Miejsce: jadąc od Cieszanowa, to figura ta stać będzie na początku wioski po lewej stronie.

Lokalizacja: 50.2353, 23.21389

Inskrypcja: język polski

Staraniem…

Opis:

Inskrypcja jest uszkodzona, da się odczytać tylko jeden wyraz. Figura zapewne byłą rozbita, widać w różnych miejscach klejenia.

TUTAJ album ze zdjęciami