Chotylub 18

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26334, 23.26948

Najszybciej dojechać do niego można jadąc od Nowego Brusna, wjeżdżając w drogę powiatową (obecnie w bardzo złym stanie), w kierunku Łówczy. Jedziemy około 2150 metrów. Po lewej stronie drogi będziemy mieć leśną drogę, którą jedziemy około 2300 metrów. Tam znajdziemy skrzyżowanie dróg i z asfaltowej musimy wjechać w gruntową na lewo. Wybieramy odnogę odbiegającą na lewo i jedziemy ok. 280 metrów. Tam powinniśmy trafić na duży pagór, na jego czole znajdziemy cmentarzysko.

Podczas I wojny światowej, na peryferiach Chotylubia urządzono lokalny cmentarzyk choleryczny. Po działaniach wojennych w okolicy w 1915 roku, pojawiła się zaraza cholery i zmarłych starano się chować z dala od wsi. Jedyny trwały krzyż na tym cmentarzyku postawiła rodzina Zadwornych. Jeszcze niedawno były tu spróchniałe drewniane krzyże, ale czas spowodował, że uległy naturalnemu zniszczeniu. Wokół krzyża były kamienne słupki, które odgradzały mogiłę od innych, był tutaj na pewno płotek. Poniżej polska inskrypcja z krzyża:

„Tu spoczywa Franciszek Zadworny, prz. l. 66 1915 P. O. A.”

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 5

Miejsce: figura stoi naprzeciw domu nr 56 w Chotylubiu, nieopodal kościoła.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.2396, 23.23111

Inskrypcja: język polski

Na czenść chwałę Bogu

r  1892  1 Maja

Fundator Józef i Franc Mazór

Opis:

Figura ma inskrypcję pisaną odręcznie, zapewne przez samego fundatora, Kamieniarz raczej nie wykułby tak niezgrabnych liter. Krzyżyk wieńczący na pewno nie jest oryginalny, bowiem nie pasuje stylistycznie do cokołu i tego typu styl imitujący korę drewna dopiero po I wojnie rozprzestrzenił się wśród kamieniarzy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 17

Miejsce:

Znajdziesz go klikając na współrzędne:

50.26429, 23.27992

Od drogi powiatowej z Brusna Nowego do Łówczy, odchodzi leśna asfaltowa droga do Gorajca. W okolicy, gdzie krzyżuje się ona z inną drogą i linią wysokiego napięcia, znajdziemy małe wydmy piaskowe. Tam leży część kamiennego krzyża.

Opis:

Brak inskrypcji. Obecnie znaleziona została tylko część krzyża, który został uszkodzony. Najprawdopodobniej pochodzi z okresu najazdów tatarskich, bowiem ma pierwotną formę. W 1672 roku, gdy Jan III Sobieski podczas wyprawy na czambuły tatarskie gonił Tatarów, trafił na część oddziałów w Cieszanowie. Następnie udał się na nimi w kierunku Chotylubia i Brusna w okolicę przysiółka Młodowce. Istnieje możliwość, że trasa jaką podążał, była okolica tego krzyża. Zazwyczaj takie krzyże stawiane były na mogiłach, albo zabitych mieszkańców albo żołnierzy Sobieskiego.

Fotogaleria TUTAJ

Chotylub 16

Miejsce: figura stoi przy drodze po prawej stronie, w okolicy nieistniejącej wioski Rudka. To 370 metrów od skrzyżowania z wlotem drogi z Podemszczyzny.

Lokalizacja: 50.24599, 23.28087

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiony na chwałę Boga 1903

Opis:

Oryginalny krzyżyk leży połamany obok. Figura była zniszczona, obecnie jest naprawiona.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 15

Miejsce: obok remizy skręcamy w drogę idącą w kierunku wsi Dąbrówka, jedziemy około 1500 metrów i po prawej stronie szukamy drogi polnej, wjeżdżamy w nią i jedziemy 1300 metrów i skręcamy w lewo, po 350 metrach dalej skręcamy w lewo i jedziemy do widocznych niedaleko lip, między nimi stoi ta figura

Lokalizacja: 50.25567, 23.2576

Opis:

Figura była zrujnowana, ale teraz jest naprawiona. Nie podsiada inskrypcji. Postument zwieńczony jest ciekawym wzorem krzyżyka, z dużą gwiazdą na trzonie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 14

Miejsce: W przysiółku Rudka, na skraju lasu mamy kapliczkę, jedziemy od niej w las około 300 metrów i wypatrujemy po lewej stronie figury.

Lokalizacja: 50.25207, 23.28582

Opis:

Figura nie posiada inskrypcji. Na postumencie widać dziury, zapewne po kulach. Postument zwieńczony jest mało spotykanym wzorem krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 13

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 72 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.24194, 23.23659

Opis:

Figura jest uszkodzona i prowizorycznie sklejona betonem, wielokrotnie malowana, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 12

Miejsce: krzyż stoi obok skrzyżowania drogi Brusno Nowe – Chotylub – Podemszczyzna.

Lokalizacja: 50.24599, 23.28596

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiła gromada Rudniańska na pamiątkę da.. nam wolności za panowania ces: Ferdinanda I Dnia 15 maja 1848

Opis:

To jeden z dwóch polskich krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny na terenie powiatu lubaczowskiego. Drugi znajduje się w Rudzie Różanieckiej. Element inskrypcji na środku krzyża jest uszkodzony po strzale z karabinu podczas II Wojny Światowej. Kiedyś była tu wieś Rudka, została podczas wojny spalona przez UPA, dziś teren należy administracyjnie do Chotylubia.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 11

Miejsce: figura stoi kilometr od skrzyżowania dróg, z wlotem na Podemszczyznę, skąd kierujemy się w stronę Chotylubia.

Lokalizacja: 50.24457, 23.27287

Inskrypcja: język polski

Ten…
Fondator wójt Józef Wóicak 1898

Opis:

Figura jest pobijana i sklejona na nowo. Zapewne na górnej tablicy inskrypcyjnej była formuła: „Ten krzyż postawiono na chwałę Boga”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 10

Miejsce: do miejsca z połamaną figurą można dojść wchodząc ze skrzyżowania obok osiedla po byłym PGRze drogą w pola około 850 metrów, gdy spojrzymy na prawo, 50 metrów od drogi w polu zobaczymy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.25136, 23.2532

Opis:

Figura jest porozbijana. Widać że są jakieś napisy, ale nie da się ich odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 9

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 880 metrów dalej. Tam po prawej stronie drogi na polach znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.24337, 23.21695

Inskrypcja: język polski

Założony Bog…

Opis:

Inskrypcja jest obita i nie można jej odczytać. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 8

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 250 metrów, tam na skrzyżowaniu polnych dróg po lewej stronie znajdziemy ruiny figury.

Lokalizacja: 50.23785, 23.2165

Opis:

Figura jest znacznie uszkodzona, leży obok drogi, zapewne została zniszczona podczas gdy kopano tu rowy odwadniające.

TUTAJ album ze zdjęciami