Folwarki 4

Miejsce: figura stoi na skraju pól i lasów. Zanim wjedziemy do Folwarków, możemy wjechać w drogę na skraju pól i lasu po lewej stronie i przejeżdżamy w linii prostej 600 metrów, do skrzyżowania polnych dróg.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.2422, 23.09823

Inskrypcja: język polski

Boże zbaw nas * 1920

Opis:

Możliwe, że figura ta została przeniesiona tu z innego miejsca. Krzyżyk wieńczący pierwotnie był uszkodzony, obecnie odnowiony. Wyróżnia się na tle innych wypukłym titulusem i płaskorzeźbą cheruba pod krzyżykiem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Folwarki 3

Miejsce: krzyż stoi przy drodze z Cieszanowa 280 metrów przed skrzyżowaniem w Folwarkach.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.24646, 23.08949

Inskrypcja: język polski

Któryś cierpiał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Opis:

Dodatkowym elementem wyróżniającym krzyż jest płaskorzeźba z symbolem czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa. Możliwe, że krzyż został postawiony na pamiątkę ustąpienia zarazy we wsi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Folwarki 2

Miejsce: krzyż stoi na polach przed wsią. Niedaleko pierwszego krzyża z Folwarków skręcamy w drogę boczną i jedziemy nią 600 metrów skrajem lasu, tam na skrzyżowaniu dróg znajdziemy krzyż po lipą.

Lokalizacja: 50.25183, 23.10222

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Teodor Paszko dnia 9 czerwca 1890

Opis:

Krzyż był uszkodzony, ale jest prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Folwarki 1

Miejsce: krzyż stoi przy ulicy Niemstowskiej, mierząc od skrzyżowania z drewnianym krzyżem na końcu Cieszanowa, to 680 metrów w kierunku Folwarków.

Lokalizacja: 50.24737, 23.10775

Opis:

Zapewne był to mały krzyż, ale uległ uszkodzeniu, została tylko jego górna część.

TUTAJ album ze zdjęciami