Nowe Sioło 11

Miejsce: figurę znajdziemy nieopodal domu nr 140 w Nowym Siole, tuż przy drodze.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.22396, 23.18949

Opis:

Jest to figura pozyskana z cmentarza, mamy na niej ukraińskie napisy świadczące o pochówku dwóch osób.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 1

Miejsce: ten niezwykły okaz kamieniarki bruśnieńskiej, znajduje się w Nowym Siole, kilkadziesiąt metrów od drogi, która prowadzi z okolicy pałacu do wioski.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.23447, 23.15406

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

1915

Opis:

Napisy są umiejscowione w różnych, na pierwszy rzut oka, trudnych do odnalezienia miejscach. Data schowana jest gdzieś z boku na jednym z „sęków”, a inskrypcja na wąskiej podstawie krzyżyka. Nawet mimo rozbitego oryginalnego krzyżyka, którego szczątki leżą pod figurą, jest to jedna z najbardziej spektakularnych figur przydrożnych jakie można spotkać pewnie w całym kraju. Jeszcze niedawno zamontowany był krzyżyk z lastryko, teraz jest kamienny zamiennik. Gdy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy w tym obiekcie „przydrożne dzieło sztuki ludowej„. Podstawę stanowi coś w rodzaju sękatego pnia potężnego drzewa. Powyżej umiejscowiony jest panteon z czterema postaciami, zapewne są to Ewangeliści. Stoją oni na podstawie, która na swoich czterech rogach ma wyrzeźbione głowy ze skrzydłami. Być może są to cherubiny, co ciekawe, każdy z nich z innym wyrazem twarzy.

Obecnie mamy prostą drogę asfaltową prowadzącą do wsi, dlatego oddalenie od drogi tej figury może dziwić. Ale sprawa się wyjaśnia, gdy zobaczymy stare przedwojenne mapy. Okazuje się, że pierwotnie, właśnie obok tej figury droga zakręcała i biegła w stronę cerkwi. Jak większość figur w regionie, z datą 1915, ma związek z epidemią cholery, która wybuchła w wiosce pod koniec czerwca tego roku. Właśnie wtedy była tutaj linia frontu i rozkładające się zwłoki w okolicy wywołały zarazę. Gdy choroba przestała się rozprzestrzeniać, wieś wystawiła ten niezwykły przydrożny pomnik.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 3

Miejsce: jedziemy od leśniczówki w Podemszczyźnie około 2300 metrów w las i skręcamy w lewo, tam jedziemy około 300 metrów i wchodzimy do lasu, tam około 50 metrów wgłąb na prawo znajdziemy figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.21494, 23.25165

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój

Ten krzyż postawiono na chwałę Bożą

Alekej Hrymak

1925   11/26

Opis:

Figura stoi w okolicy nieistniejącego już przysiółka Hrymaki. Postument ma rzadko spotykaną tablicę inskrypcyjną. Na krzyżyku wieńczącym widać dziury po strzałach z karabinu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 10

Miejsce: figura stoi w pobliżu domu nr 34 w Nowym Siole.

Lokalizacja: 50.23257, 23.14983

Inskrypcja: język ukraiński

1900

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił…

Opis:

Figura ma inskrypcję poprawianą, z czego wyszły nowe litery, ale da się odczytać klasyczną formułkę modlitewną występująca na większości figur przydrożnych. Na kołnierzu postumentu mamy datę, najprawdopodobniej 1900. Na dolnej kondygnacji mamy fundatora, niestety akurat imię i nazwisko zostało wbetonowane w podstawę i nie można go odczytać. Ciekawym elementem ozdobnym figury jest cherubin we wnęce postumentu. W takiej formie to jedyny tego typu ozdobnik w powiecie lubaczowskim.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 9

Miejsce: figura stoi przy domu nr 40 w Nowym Siole.

Lokalizacja: 50.23227, 23.15125

Opis:

Figura jest zamalowana, trudno powiedzieć czy ma inskrypcję. Podstawa schodkowa jest pod ziemią.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 8

Miejsce: figura stoi na tyłach domu nr 71 w Nowym Siole, przed wojną z tej strony wioski biegła droga w kierunku cerkwi.

Lokalizacja: 50.23297, 23.15661

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

26 Cz R 1901

Opis:

To klasyczny przykład figury bruśnieńskiej, tutaj odmiana z krzyżykiem wieńczącym bez dwóch Maryjek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 7

Miejsce: krzyż stoi za kościołem w Nowym Siole.

Lokalizacja: 50.23208, 23.16145

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka oswobodzenia w dzień 3 maja roku 1848

Wierność i posłuszeństwo Bogu i Cesarzowi, ten znak zrobiony dnia 3 maja R.B. 1850

Opis:

To klasyczny przykład krzyża postawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 6

Miejsce: krzyż stoi na prywatnej posesji obok domu nr 82 w Nowym Siole.

Lokalizacja: 50.22935, 23.168

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, co utrudnia jej odczytanie. Jest to unikalny wzór kamiennego krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 5

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 90 w Nowym Siole.

Lokalizacja: 50.229, 23.17073

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka wojny 1915

Opis:

Jest to unikalny wzór figury, istnieje tylko jedna podobna, ale jest gabarytowo mniejsza, w Starej Hucie. Ciekawym elementem wyróżniającym jest płaskorzeźba anioła trzymającego tablicę z napisem „Pamiątka Wojny 1915”. Faktycznie figura została zniszczona poprzez nalepienie na nią betonem żwiru.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 2

Miejsce: figura stoi przed Wielkim Lasem w Załużu. Jest to utwardzona droga, która biegnie z wioski w kierunku Rezerwatu Jednlina. Szukając znaku przy drodze w Załużu, kierującego do rezerwatu, znajdziemy też drogę do figury.

Lokalizacja: 50.2019, 23.20748

Inskrypcja: język polski

Fundator tej Figury Tomasz Kowalskij

Nowe Sioło dnia 5. 30 kwietnia 1882

Opis:

Jako ozdobniki na bokach najniższej kondygnacji dwa romby i Tytuł na górnym ramieniu krzyżyka. Figura ta została postawiona przez Ukraińca, ale napisy na po Polsku. Po odczyszczeniu przez mieszkańców Załuża na siłę zrobiono z 3 – 9 w dacie określającej dzień. Mimo to nawet taki zapis: dnia 5. 30, nie do końca wiadomo co oznacza. Zero jest napisane jako „stopień”. Według miejscowych podań, gospodarz postanowił postawić figurę w intencji, by ludzie wchodzący do Wielkiego Lasu nie gubili się. To dlatego, że często czepiał się tam ludzi błąd i błądzili, czego powodem miał być diabeł, który mylił kierunki.

TUTAJ album ze zdjęciami